Phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoà giải ở cơ sở cho hơn 200 người

Ngày 09 tháng 05 năm 2019

Ngày 9/5, tại UBND xã Chiềng Xôm (Thành phố), Phòng Tư pháp Thành phố đã tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoà giải ở cơ sở cho hơn 200 người là Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên; công chức Tư pháp, hộ tịch; Bí thư chi bộ; Trưởng bản; Tổ trưởng và thành viên Tổ hòa giải cơ sở của xã Chiềng Xôm và phường Chiềng An.Các học viên được phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoà giải ở cơ sở.

 

Tham gia tập huấn, các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản: Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2017; Luật Hộ tịch năm 2014; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; một số nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật liên quan. Đồng thời, được hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tuyên truyền miệng; nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở.


Qua tập huấn, giúp các học viên củng cố, bổ sung kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cơ sở, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Tìm kiếm theo ngày