Phiêng Côn nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

Là xã vùng III của huyện Bắc Yên, Phiêng Côn có 4 bản, với tổng số 531 hộ, trên 2.300 nhân khẩu. Qua rà soát, đến thời điểm này, xã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gồm: Quy hoạch, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục và đào tạo, y tế, quốc phòng an ninh, tổ chức sản xuất. Việc triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại, như: Đường giao thông nông thôn; thu nhập, hộ nghèo... đang gặp nhiều khó khăn.


 

Tuyến đường nội bản Suối Trắng được bê tông hóa.

 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Phiêng Côn đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các bản để hướng dẫn, đôn đốc triển khai. Xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM; chỉ đạo các bản đưa nội dung thực hiện tiêu chí xây dựng NTM vào quy ước, hương ước để người dân thực hiện... Đến nay, tổng số vốn huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã đạt trên 50 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 6 tỷ đồng và hiến hơn 8.000m² đất để làm đường giao thông nông thôn. Kết quả, toàn xã đã nâng cấp, giải nhựa và đổ bê tông được 100% đường trục chính với 13 km và trên 4 km đường ngõ, xóm, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm... Ông Đặng Văn An, Bí thư Đảng ủy xã thông tin: Để cán đích nông thôn mới, Phiêng Côn phải hoàn thành 9 tiêu chí còn lại, đây là thách thức đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong xã phải nỗ lực để đạt mục tiêu đề ra. Đảng bộ xã xác định rõ giải pháp, đề ra tiến độ cụ thể thực hiện từng tiêu chí trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ nay đến cuối năm sẽ phấn đấu đạt tiêu chí thủy lợi.


Là xã đặc biệt khó khăn, ấp ủy, chính quyền xã xác định phát triển kinh tế là yếu tố quan trọng, tạo động lực thực hiện các tiêu chí khác. Xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, vận động bà con chuyển đổi cây trồng, thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Toàn xã hiện có trên 756 ha đất gieo trồng, trong đó 16 ha lúa, 580 ha ngô, 116 ha cây ăn quả. Riêng từ đầu năm đến nay, đã trồng mới 103 ha cây ăn quả, gồm: Xoài, nhãn, bưởi, mận hậu... Đồng thời, tập trung phát triển chăn nuôi trên 1.800 con trâu, bò, trên 14.400 con gia cầm. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 36,27% năm 2019 xuống còn 29% tính đến tháng 10/2020, thu nhập bình quân đạt 23 triệu đồng/người.


Hiện, các tiêu chí: đường giao thông, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục và đào tạo, y tế đang được  xã tích cực triển khai. Toàn xã có trên 90% người trong độ tuổi lao động có việc làm; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế... Xã đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình nước sinh hoạt nhóm bản Suối Tăng, công trình thủy lợi Suối Hồ, đường bê tông đi nhóm 2 bản Kỳ Sơn.


Theo con đường mới được ổ bê tông, chúng tôi đến bản Suối Trắng, trước đây, các tuyến đường này chủ yếu là đường đất, người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, trao đổi hàng hóa... Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến bản đã vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ, dịch hàng rào, hiến đất để làm đường. Ông Mùa A Trờ, Trưởng bản Suối Trắng, phấn khởi nói: Bản có 47 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Tuyến đường nội bản dài 5,3 km được đầu tư xây dựng với tổng vốn hơn 8 tỷ đồng, trong đó người dân trong bản đóng góp trên 100m² đất và hàng trăm ngày công. Đầu tháng 10, xã vừa hoàn thành đưa vào sử dụng thêm 300m đường ngõ. Bên cạnh đó, người dân trong bản còn tự nguyện đóng góp hơn 10 triệu đồng để lắp đặt bóng đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng các tuyến đường trong bản.


Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với những cách làm và định hướng cụ thể của cấp ủy, chính quyền xã, đặc biệt là sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực trong nhân dân, xã Phiêng Côn đang phấn đấu là xã vùng III thứ hai của huyện Bắc Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Tìm kiếm theo ngày