Phiêng Côn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi

Ngày 19 tháng 11 năm 2020

Thời gian qua, xã Phiêng Côn (Bắc Yên) đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc đến hộ nông dân trên địa bàn xã, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân.Mô hình nuôi bò nhốt chuồng của gia đình anh Đặng Văn Đại, bản En.


Cùng với thâm canh các loại cây trồng, xã chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Để tạo sự chuyển biến về phương thức chăn nuôi, nhằm tăng quy mô đàn và nâng cao chất lượng đàn đại gia súc, thời gian qua, xã đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện hướng dẫn các hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại, hướng dẫn ủ ướp thức ăn phục vụ nuôi nhốt gia súc; thực hiện cải tạo đàn gia súc bằng phương pháp bình tuyển đàn trâu bò chất lượng, truyền giống nhân tạo để lai tạo ra con giống chất lượng cao hơn; xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả trên địa bàn. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động người dân vệ sinh chuồng trại; tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn trâu, bò, nhất là thời điểm giao mùa, dịch bệnh dễ phát sinh, như: bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng... Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi. Điển hình như Hội Nông dân xã đang đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 194 lượt hội viên nông dân vay vốn để phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 7,4 tỷ đồng.


Hiện nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn xã Phiêng Côn có trên 1.800 con trâu, bò. Nhiều  hộ đang đầu tư mở rộng quy mô, từng bước thay đổi từ phương thức chăn thả sang chăn nuôi theo hướng nhốt chuồng gắn với công tác vệ sinh phòng bệnh. Từ đầu năm tới nay, xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tiêm 2.400 liều vắc-xin tụ huyết trùng và lở mồm long móng cho đàn gia súc.... Vì vậy, đàn gia súc khỏe mạnh, phát triển tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn.


Xuôi theo con đường bê tông từ trung tâm xã đến bản En, một trong những bản điển hình trong việc phát triển chăn nuôi đại gia súc của xã, chúng tôi tới thăm mô hình nuôi bò nhốt chuồng của anh Đặng Văn Đại. Đang cho bò ăn tại khu vực chuồng trại được xây dựng cách xa nơi ở, anh cho biết: Năm 2014, gia đình tôi vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm chuồng trại và nuôi bò thương phẩm. Đến nay, đàn bò của tôi duy trì ổn định từ 40 - 50 con. Gia đình còn trồng hơn 2 ha cỏ voi và thu mua rơm, rạ để chủ động nguồn thức ăn, bảo đảm đàn bò không bị đói, rét. Đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt, mỗi năm thu nhập từ bán bò được hơn 200 triệu đồng. Gần nhà anh Đại, gia đình ông Lò Văn Nhúng, từ những năm 2000, cũng đã phát triển chăn nuôi bò thịt với quy mô lớn, nhờ thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông và trồng gần 2 ha cỏ voi để làm thức ăn cho bò, nhờ đó đàn bò của gia đình ông phát triển khỏe mạnh, duy trì ở mức trên 20 con, mỗi năm xuất chuồng từ 5-7 con, thu nhập trên 100 triệu đồng.


Thời gian tới, xã Phiêng Côn tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân trong xã đầu tư phát triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền người dân chăm sóc đàn gia súc, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh để nâng cao hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi, từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Tìm kiếm theo ngày