Phiên họp thứ nhất, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2019

Ngày 12 tháng 03 năm 2019

Ngày 12/3, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ nhất, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự họp có đồng chí Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.Phiên họp thứ nhất, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2019.


Năm 2018, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội và hệ thống chính trị đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng; tham mưu phát động nhiều đợt thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), kỷ niệm 60 Năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác Trung ương lên thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La; tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến” trên địa bàn tỉnh...


Các phong trào thi đua yêu nước đã được các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tích cực hưởng ứng, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của tỉnh. Các phong trào thi đua đã cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng có nhiều khó khăn vươn lên, làm giàu chính đáng, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; phát hiện, nhân rộng và biểu dương các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các phong trào xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, đấu tranh phòng chống tội phạm... Năm 2018, toàn tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng 5 Huân chương Lao động, 6 Huân chương Độc lập, 14 Cờ thi đua của Chính phủ và 20 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh tặng 111 Cờ thi đua, công nhận 806 Tập thể Lao động xuất sắc, 54 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng trên 1.450 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; 505 Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”...


Tại Phiên họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã biểu quyết thông qua tờ trình, danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu và hình thức thi đua khen thưởng cấp Nhà nước, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh.


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Tráng Thị Xuân yêu cầu các thành viên trong Hội đồng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng; hướng dẫn tổng kết, xét khen thưởng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác Trung ương lên thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La; đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong lao động, sản xuất; phối hợp chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và nội dung phát động phong trào thi đua năm 2020...

Tìm kiếm theo ngày