Phiên họp thứ 78, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 11 tháng 06 năm 2019

Ngày 11/6, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 78, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 


Phiên họp thứ 78, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV


Phiên họp đã nghe báo cáo của UBND tỉnh và các ban HĐND tỉnh về các nội dung: Dự kiến phương án sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tiến độ thẩm tra dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực bổ sung trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, khoá XIV; tiến độ xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết về quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và 3 dự thảo văn bản của Thường trực HĐND tỉnh; kết quả bước đầu về rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân chưa được giải quyết dứt điểm do vướng mắc cơ chế, chính sách bồi thường, giải phòng mặt bằng do tỉnh ban hành; đề xuất đối với các nội dung Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ từ năm 2016 đến nay; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh.


Phiên họp đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Dự kiến phương án sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020; nguyên tắc sử dụng, phân bổ vốn đảm bảo phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư...


Phát biểu kết luận tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn thiện các báo cáo. Đối với phương án sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đề nghị làm rõ một số vấn đề về phương án cân đối bảo đảm vốn dự phòng được sử dụng đúng theo quy định hiện hành; xem xét cơ chế hỗ trợ hợp tác xã sang hình thức phát triển quỹ để cho vay vốn, tập trung phát triển các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đề án hỗ trợ thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu, đối tượng và các quy định của Đề án và quy định chung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Tìm kiếm theo ngày