Phiên họp thứ 73 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 05 tháng 04 năm 2019

Ngày 5/4, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 73 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.Phiên họp thứ 73 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.


Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các ban HĐND tỉnh, gồm: Phương án quản lý, sử dụng đập cao su và lòng suối Nậm La; xin chủ trương sử dụng vốn ngân sách tỉnh thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La vay vốn Ngân hàng Thế giới; kết quả giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018; kết quả giám sát về chênh lệch giá đất giữa giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư với giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và giá đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố; kết quả giám sát về tình hình thực hiện việc thu, chi nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018; kế hoạch thu, chi nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019.


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các nội dung tờ trình. Đối với phương án quản lý, sử dụng đập cao su và lòng suối Nậm La, đề nghị UBND tỉnh đề xuất nhiều phương án về chi phí, quản lý, vận hành đập cao su trình Thường trực HĐND tỉnh; đánh giá so sánh hiệu quả giữa đập cao su và đập dùng tời kéo cửa đóng trên suối Nậm La; HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc chọn cơ quan chủ trì, quản lý, sử dụng khi quyết định thực hiện Dự án. Về nội dung chênh lệch giá đất giữa giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư với giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và giá đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố, Thường trực HĐND tỉnh sẽ ban hành Thông báo kết luận riêng về nội dung này. Tăng cường giám sát về tình hình thực hiện việc thu, chi nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018; kế hoạch thu, chi nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019...

Tìm kiếm theo ngày