Phiên họp thứ 68, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 30 tháng 01 năm 2019

Ngày 30/1, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đã chủ trì Phiên họp thứ 68, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.Phiên họp thứ 68, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.


Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình về việc đề xuất xây dựng dự thảo Quyết định quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh; rà soát việc bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh so với các khu ở tại Báo cáo số 116/BC-TTHĐND ngày 19/4/2018 của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời, nghe UBND tỉnh báo cáo về việc rà soát danh mục các dự án còn thiếu vốn thanh toán chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; báo cáo giải quyết kiến nghị của công dân tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018...


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung các tờ trình; giao UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định hiện hành; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các cơ chế, chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với thực tiễn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; giao Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế và các ngành chức năng rà soát lại đơn thư, giải quyết kịp thời các kiến nghị của công dân.


Tìm kiếm theo ngày