Phiên họp thứ 62 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

Ngày 28/11, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 62, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.


 

Phiên họp thứ 62 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.


Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao thông bản Áng 3, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, áp dụng cơ chế khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển đường bộ; xin chủ trương cho phép khôi phục, sửa chữa đảm bảo giao thông bước 1 các tuyến đường tỉnh. Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến vào đề xuất của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Ban dân tộc HĐND tỉnh về việc duyệt bổ sung dự toán Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo năm 2018; phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai địa bàn huyện Mường La.


Phiên họp cũng cho ý kiến vào các đề nghị xây dựng nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV về việc: đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về “sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 3/8/2016 của HĐND tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh...


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến của đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung các tờ trình và các Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIV; yêu cầu trong Phiên họp tiếp theo, Văn phòng HĐND tỉnh soạn thảo văn bản báo cáo dự kiến phân bổ, dự phòng ngân sách Trung ương, báo cáo nguồn quỹ phát triển từ đất.


Tìm kiếm theo ngày