Phiên họp thứ 52, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 10 tháng 08 năm 2018

Ngày 10/8, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 52, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV. Dự Phiên họp có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành chức năng của tỉnh.Phiên họp thứ 52, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.


Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về việc: Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai trên địa bàn huyện Vân Hồ; bổ sung các dự án phòng tránh, khắc phục thiệt hại do thiên tai mưa lũ sử dụng nguồn điều tiết 10% thu từ đất ngân sách huyện về ngân sách tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Nà Dạ, xã Chiềng On, huyện Yên Châu; tạm giao xe ô tô phục vụ công tác; cho ý kiến về 2 văn bản giải quyết đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; điều chỉnh giảm hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 của các đường quy hoạch lô số 4b, kè suối Nậm La, thành phố Sơn La; phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Huổi Phô đi bản Huổi My, xã Xam Kha, huyện Sốp Cộp; sử dụng nguồn kinh phí 10% thu từ đất điều tiết từ ngân sách huyện Mộc Châu về ngân sách tỉnh để thực hiện các dự án khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Mộc Châu; Dự thảo báo cáo bước I dự toán ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021; rà soát nguồn kinh phí thực hiện đề án đề nghị công nhận Mộc Châu là đô thị loại IV; phương án phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018 huyện Phù Yên; tình hình quản lý, sử dụng kinh phí 5 tỷ đồng/xã đã chi hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới; duyệt bổ sung kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp một lần theo Quyết định 24/2016 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2) năm 2018; điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016 ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018-2019. Phiên họp còn nghe UBND tỉnh báo cáo về Dự thảo văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện cơ chế phân bổ vốn (35%-70%-100%) đối với các dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất; tờ trình xin ý kiến dự thảo các kế hoạch tổ chức, phục vụ Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc...


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất nhất trí với các nội dung được trình tại Phiên họp. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung tờ trình và báo cáo theo đúng quy trình và quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản; yêu cầu các huyện bị ảnh hưởng do mưa lũ xem xét lại cơ chế hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại theo quy định, nhằm ổn định cuộc sống nhân dân.

Tìm kiếm theo ngày