Phiên họp thứ 51, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 02 tháng 08 năm 2018

Ngày 2/8, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 51, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.


 

Phiên họp thứ 51, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Dự Phiên họp có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình do UBND tỉnh trình về: Chủ trương bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; rà soát, tổng hợp đề xuất kế hoạch, lộ trình giải quyết đối với các đồ án “quy hoạch treo” trên địa bàn tỉnh; rà soát danh sách người có công với cách mạng phát sinh thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nghe các dự thảo quyết định của UBND tỉnh về giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán nguồn vốn đầu tư công thực hiện dự án cấp điện nông thôn và vốn chương trình mục tiêu (ngân sách Trung ương) thực hiện các dự án đường giao thông đến trung tâm xã; Ban hành cơ chế phân bổ 10% tiền sử dụng đất điều tiết từ ngân sách cấp huyện về ngân sách tỉnh; Sở Xây dựng báo cáo về hình thức quản lý dự án sau đầu tư các bãi chôn lấp và xử lý chất thải và đề xuất quy định thống nhất trong toàn tỉnh... Các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện các nội dung đề cập tại Phiên họp.


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham gia tại Phiên họp để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung các báo cáo, tờ trình. Yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát các điểm quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản để bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; nhất trí xem xét, cho ý kiến đối với đề án bổ sung đợt 2 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh...

Tìm kiếm theo ngày