Phiên họp thứ 35, UBND tỉnh khóa XIV

Ngày 24 tháng 04 năm 2019

Ngày 24/4, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 35, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021.Phiên họp thứ 35, UBND tỉnh khóa XIV.


Dự Phiên họp có đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Quốc Khánh, Lò Minh Hùng; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.


Phiên họp đã nghe dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019. Trong tháng 4, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, các địa phương đã tập trung gieo cấy, chăm sóc lúa và rau màu vụ đông xuân, toàn tỉnh đã gieo trồng trên 12.100 ha lúa, 1.298 ha ngô, 12.933 ha sắn, 4.525 ha rau các loại; duy trì 65 chuỗi nông sản, thủy sản an toàn trên địa bàn toàn tỉnh với sản lượng cung cấp ra thị trường đạt hơn 1.200 tấn. Thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.223 tỷ đồng. Giá trị hàng hoá tham gia xuất khẩu trong tháng 4 ước đạt 11 triệu USD với các mặt hàng chủ yếu: Chè khô, cà phê, tinh bột sắn, rau các loại... Lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch duy trì và phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững...


Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 113/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em gái học chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2015-3020. Đồng thời, nghe các dự thảo tờ trình, báo cáo và quyết định của UBND về: Phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; ủy quyền quyết định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, cho thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh; đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh; ban hành bộ tiêu chí bản nông thôn mới, bản kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2020...


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị tốt  các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La; tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong tháng 5, tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng; tập trung đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án đã được giao kế hoạch vốn năm 2019, khẩn trương phân bổ chi tiết các nguồn vốn còn lại; tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định... 

Tìm kiếm theo ngày