Phiên họp thứ 17, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Ngày 27/6, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã chủ trì Phiên họp thứ 17, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, xem xét các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV. Dự họp có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

                                 


Phiên họp thứ 17, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV.

           

Tại phiên họp, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra 6 tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung thuộc Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 10/5/2022 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn phân bổ vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định  mức phân bổ vốn phân bổ vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.


 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện 3 Chương trình MTQG. Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình tờ trình về việc xin ý kiến về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

           

Các đại biểu đã thảo luận, cơ bản nhất trí với các tờ trình và dự thảo nghị quyết; đề nghị cần rà soát, hoàn thiện danh mục kế hoạch phân bổ vốn cho các dự án, tiểu dự án kèm theo nghị quyết, tránh trùng lặp danh mục đầu tư giữa 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025; sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong nguyên tắc phân bổ vốn tại dự dự thảo nghị quyết  đảm bảo theo đúng quy định...

           

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các văn bản theo đúng nội dung và thể thức theo quy định để trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 7. Đồng thời chuẩn bị các nội dung liên quan tới các tờ trình để báo cáo tại Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Tìm kiếm theo ngày