Phiên họp thứ 103 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Ngày 28/10, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 103 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV. Tham dự phiên họp có đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh.Phiên họp thứ 103 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.


Tại Phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào kết quả thẩm tra trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, với 9 dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Cho ý kiến vào kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Luật Du lịch trên địa bàn tỉnh. Báo cáo đề xuất của UBND thành phố Sơn La về việc báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét các văn bản chỉ đạo giải quyết nội dung liên quan đến dự án sân vận động tỉnh cũ.Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo tiến độ thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV


Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và tham gia ý kiến vào các nội dung của văn phòng HĐND tỉnh trình về: ban hành nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc chuyển sinh hoạt tổ đại biểu và chỉ định tổ trưởng, tổ phó tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV; chủ trương tiếp nhận công chức đến công tác tại văn phòng HĐND tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày