Phiên họp lần thứ 93, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 05 tháng 02 năm 2020

Ngày 5/2, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp lần thứ 93, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Mộc Châu và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

Phiên họp lần thứ 93, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

 

Phiên họp đã nghe tờ trình của các ban HĐND tỉnh đối với các nội dung do UBND tỉnh trình về: Chủ trương đầu tư dự án xây dựng điểm du lịch Green Gen Mộc Châu của Công ty Cổ phần du lịch 26 Mộc Châu; ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La; bổ sung dự toán kinh phí năm 2019 thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh; đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị cơ quan chức năng soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn thiện các tờ trình. Yêu cầu các ban, ngành liên quan làm rõ thêm việc quy hoạch và sự cần thiết phải đầu tư dự án xây dựng điểm du lịch Green Gen Mộc Châu, đề nghị Ban Cán sự Đảng của UBND tỉnh xem xét, bổ sung làm rõ về quy hoạch chung đô thị Mộc Châu và quy hoạch nông thôn mới để triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật; thống nhất tờ trình về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện tờ trình số 13/TTr-UBND tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày