Phiên họp lần thứ 83, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 07 tháng 08 năm 2019

Ngày 7/8, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp lần thứ 83, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.Phiên họp lần thứ 83, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.


Phiên họp đã nghe tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản tại Nghị quyết số 19 ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2019 – 2020. Theo đó, năm học 2019 – 2020, trên cơ sở rà soát kết của các huyện, thành phố, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh danh mục xã, bản quy định tại Nghị quyết số 19 của HĐND tỉnh, gồm: Đề nghị bổ sung 153 xã, 924 bản vào danh mục các xã, bản có các trường TH, THCS, THPT được hưởng chính sách bán trú và 49 xã, 139 bản bổ sung danh mục các xã, bản có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn được hưởng chính sách bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ - CP của Chính phủ; đề nghị đưa ra ngoài danh mục 33 xã, 132 bản được hưởng chính sách bán trú do đã có đường giao thông đi lại thuận tiện, học sinh đi học và về nhà trong ngày.


Phiên họp cũng đã nghe UBND tỉnh báo cáo về công tác quản lý Nhà nước đối với dịch vụ văn hóa, công tác đào tạo, huấn luyện thi đấu của Đội tuyển bóng đã nữ; Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả rà soát tình hình nợ khối lượng hoàn thành các dự án trên địa bàn tỉnh và kế hoạch phân bổ vốn đến năm 2020; Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tổng kết 1 năm thực hiện chuyên mục “Giám đốc sở với cử tri” trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp tiếp theo. Việc đưa ra ngoài danh mục các xã, bản được hưởng chính sách bán trú cần xem xét ảnh hưởng của việc sáp nhập bản, tiểu khu đối với chính sách được hưởng của học sinh bán trú; giao UBND tỉnh tham mưu ban hành văn bản quản lý đối với hoạt động dịch vụ văn hóa, khu di tích lịch sử, công viên...


Tìm kiếm theo ngày