Phiên họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020

Ngày 19 tháng 11 năm 2020

Ngày 19/11, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020. Dự Phiên họp có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; các thành viên Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2020.Phiên họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020.

 

Đến hết ngày 5/8/2020, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đã tiếp nhận 53 giải pháp của các tác giả, nhóm tác giả thuộc các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. Các giải pháp được xét, đánh giá và chấm điểm dựa trên 3 tiêu chí: Tính mới, tính sáng tạo; khả năng nhân rộng của giải pháp trên phạm vị cấp tỉnh, toàn quốc và hiệu quả của giải pháp. Theo đánh giá của Hội đồng, có 13/53 giải pháp được xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh.


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Phạm Văn Thủy đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc chọn ra các giải pháp có tính sáng tạo, hiệu quả áp dụng vào thực tế. Đồng thời, đề nghị Hội đồng đánh giá sáng kiến và ban, ngành của tỉnh cần có các phương án để hỗ trợ các tác giả và nhóm tác giả nâng cao chất lượng các giải pháp dự thi trong các năm tiếp theo.

Tìm kiếm theo ngày