Phiên họp bất thường UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 05 tháng 06 năm 2020

Ngày 5/6, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp bất thường của UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

 

 

Phiên họp bất thường UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khởi công mới Kế hoạch đầu tư công năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 (đợt 3) các nguồn ngân sách địa phương và phân bổ chi tiết một số nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2020; quy định nội dung chi mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

 

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các đơn vị soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Phiên họp, chỉnh sửa, hoàn thiện các tờ trình để trình HĐND tỉnh thẩm định, phê duyệt trong kỳ hạn. Đồng thời, các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá các nội dung liên quan đến vốn đầu tư công trung hạn công khai, minh bạch, tránh thất thoát lãng phí.

Tìm kiếm theo ngày