Phiên họp bất thường tháng 7, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

Ngày 13/7, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp bất thường tháng 7, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới các huyện trong tỉnh.

 

 

Phiên họp bất thường tháng 7, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Sửa đổi Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; quy định về chính sách khuyến khích và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La; bãi bỏ Nghị quyết số 133/2016/NQ-HĐND ngày 22/6/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 


Đồng chí Nhâm Thị Phương phát biểu tại Phiên họp.

 

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, chỉnh sửa, hoàn thiện các tờ trình để trình HĐND tỉnh thẩm định, phê duyệt trong kỳ hạn. Ngoài các nội dung trên, các sở, ngành và huyện, thành phố tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi kinh tế phát triển sau ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tìm kiếm theo ngày