Phiên họp bất thường tháng 2 UBND tỉnh khóa XIV

Ngày 09 tháng 02 năm 2020

Ngày 9/2, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp bất thường tháng 2, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Phiên họp có các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Quốc Khánh, Lò Minh Hùng, Lê Hồng Minh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến các huyện, thành phố.

 

 

Phiên họp bất thường tháng 2, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung quan trọng của các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, như: Quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Sơn La (thay thế Nghị quyết số 125/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 và Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh); thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu dân cư, dịch vụ, khu du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; chủ trương đầu tư 2 dự án Khu đô thị có xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh (dự án khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu và dự án khu đô thị mới thị trấn Yên Châu); quy định thời gian và mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh...


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị đơn vị soạn thảo văn bản tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để bổ sung, chỉnh sửa vào nội dung các dự thảo Nghị quyết và các văn bản theo đúng quy định trước khi trình HĐND tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày