Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

Mộc Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của huyện, với trên 59.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng gần 52.000 ha, độ che phủ đạt trên 48%. Từ đầu năm đến nay, thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, huyện đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền các xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ và PCCC rừng.

 

 

Kiểm lâm địa bàn và nhân dân bản Tòng, xã Chiềng Khừa (Mộc Châu) phát dọn thực bì PCCCR.

 

Nhằm từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân và các chủ rừng, hằng năm, Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức các hội nghị chuyên đề cấp xã tuyên truyền, quán triệt quy định của pháp luật, ký cam kết về công tác bảo vệ rừng, PCCCR giữa Chủ tịch UBND các xã với các trưởng bản; gắn trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại cơ sở với Chủ tịch UBND xã; tổ chức họp bản, ký cam kết giữa trưởng bản với các hộ gia đình.

 

Ông Lê Văn Dũng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện, cho biết: Là địa phương nằm trong quy hoạch khu du lịch quốc gia, do đó, công tác bảo vệ, phát triển rừng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Huyện đã tập trung ưu tiên, lồng ghép, huy động và sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực để bảo vệ và phát triển rừng. Những năm gần đây, chất lượng rừng đã từng bước được nâng lên, môi trường sinh thái được cải thiện, góp phần thu hút và thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn.

 

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm đã tích cực tham mưu cho huyện chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; phối hợp với các xã, bản ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng làm nương, săn bắt động vật hoang dã. Công tác quản lý lâm sản được đặc biệt quan tâm, Hạt Kiểm lâm và các lực lượng chức năng đã tăng cường tổ chức truy quét, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nhiều vụ vi phạm về khai thác, buôn bán, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái pháp luật. Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện, năm 2019 và 6 tháng đầu năm nay,  các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 84 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, tịch thu gần 35 m³ gỗ các loại cùng nhiều tang vật khác, xử phạt vi phạm hành chính gần 1 tỷ đồng và khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng.

 

Công tác xã hội hóa nghề rừng được triển khai hiệu quả, huyện đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân liên kết với các chủ rừng triển khai các dự án trồng rừng theo quy hoạch lâm nghiệp; Hạt Kiểm lâm phối hợp với các xã thực hiện kế hoạch chăm sóc rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Đặc biệt, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần tăng cường sự chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng và chính quyền các cấp trên địa bàn. Chính sách đã hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân sống bằng nghề rừng; hằng năm có trên 4.400 chủ rừng được chi trả với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Từ năm 2017 đến nay, cùng với nguồn kinh phí chi trả từ dịch vụ môi trường rừng, huyện đã trồng gần 150 ha rừng từ nguồn xã hội hóa.

 

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, huyện Mộc Châu tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền các xã thống kê diện tích đất lâm nghiệp không có rừng trên địa bàn các xã để làm cơ sở tiến hành thẩm định, thiết kế diện tích trồng rừng tập trung; rà soát diện tích đăng ký đầu tư trồng rừng giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ các chủ rừng có nhu cầu trồng rừng, đảm bảo đạt tiêu chí về khối lượng và chất lượng rừng trồng. Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các xã tổ chức nghiệm thu, diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh; phối hợp với Chi nhánh Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Mộc Châu - Vân Hồ giải ngân chi trả cho các chủ rừng. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, kiểm lâm địa bàn phối hợp chặt chẽ với các xã, bản tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng làm nương; phát hiện, xử lý triệt để tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Tìm kiếm theo ngày