Phát triển HTX bền vững, hòa nhập

Ngày 10 tháng 04 năm 2020

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, HTX, liên hiệp HTX luôn có những đóng góp cực kỳ quan trọng. Nhằm phù hợp xu thế phát triển, Luật HTX đã ra đời, khẳng định kinh tế HTX, kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân luôn song hành với kinh tế Nhà nước. Ngày 27/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1268/QĐ-TTg chọn 11/4 hàng năm là Ngày HTX Việt Nam.

 

 

 

Dẫn lại những dấu mốc lịch sử, ông trung niên trang trọng:

 

- Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX nông nghiệp. Theo Người: “Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có HTX”, “HTX là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà lợi ích nhiều”, “HTX nông nghiệp là một tổ chức có lợi to cho nhà nông. Nó là cách tranh đấu kinh tế có hiệu quả nhất, để giúp vào việc xây dựng nước nhà. HTX nông nghiệp là một cách làm cho nhà nông đoàn kết, làm cho nhà nông thịnh vượng. HTX nông nghiệp giúp cho nhà nông đạt đến mục đích, đã ích quốc lại lợi dân”... Như thế, một xã hội muốn phát triển lành mạnh, bền vững cần nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố cá nhân, hộ gia đình được tổ chức trong HTX theo nguyên tắc tự giác, tự quản, bình đẳng, dân chủ. HTX không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, mà còn đáp ứng các nhu cầu về văn hóa - xã hội của các thành viên và cộng đồng.

 

Minh chứng khá chi tiết và cụ thể, bác da ngăm ngăm nêu ý kiến:

 

- Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách rất rõ về phát triển HTX, bởi vai trò của HTX rất quan trọng đối với an sinh xã hội. Nhiều năm qua, cùng với các thành phần kinh tế, HTX đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và ổn định an sinh xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân, cá thể, đáp ứng nhu cầu của đời sống cộng đồng. Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 20 nghìn HTX, 150 nghìn tổ hợp tác và 43 liên hiệp HTX; trên địa bàn tỉnh ta cũng hiện diện 659 HTX, 5 liên hiệp HTX, với 31.540 thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, kinh tế HTX phát triển rất đa dạng, là nòng cốt, tập hợp và liên kết rộng rãi các cá nhân, các hộ sản xuất, kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nhanh tỷ trọng lao động nông nghiệp trong nền kinh tế...

 

Nghĩ ngợi một hồi, anh chàng nhỏ thó rành rọt:

 

- HTX hiện thời còn là nơi cung cấp các yếu tố đầu vào như vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật; đồng thời, chia sẻ thông tin, kiến thức, tiến bộ khoa học công nghệ, thiết bị kỹ thuật hiện đại; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, phổ cập thông tin khoa học kỹ thuật và thông tin thị trường, các hoạt động tiếp thị, thương lượng... Đặc biệt, các địa phương trong tỉnh rất quan tâm gắn phát triển HTX với thực hiện chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm), bởi chính HTX là mô hình tốt nhất thu hút người dân tham gia sản xuất, tạo ra sản phẩm phong phú, đa dạng, giá trị kinh tế cao. Đương nhiên, cần liên kết chuỗi giá trị, hệ thống đối tác hợp tác cùng có lợi giữa HTX với các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất - kinh doanh; với các trường đại học, nhà khoa học trong lĩnh vực ngành hàng; với các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm; với các ngân hàng, quỹ đầu tư...

 

Thấy các thành viên đều nêu đúng mục đích, ông trung niên sảng khoái:

 

- HTX là một thành tố vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước. Trước đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các HTX càng nhận thức rõ rằng muốn sản xuất hàng hóa quy mô lớn, bền vững thì phải liên kết để phát triển thương hiệu, tạo thị trường ổn định; sản phẩm mang “hàm lượng” khoa học công nghệ cao; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; nắm chắc tin tức thị trường, thị hiếu khách hàng, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh... thông qua kế toán, thư điện tử, lưu trữ dữ liệu, xây dựng các website giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, nhanh chóng đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ; sẵn sàng giao dịch điện tử, ký kết hợp đồng điện tử, nhằm giảm bớt thời gian, chi phí đàm phán, hoặc các khâu trung gian thông qua website thương mại điện tử... chỉ như vậy, HTX mới tồn tại bền vững, bắt kịp xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới. Các chú thấy thế nào?

Tìm kiếm theo ngày