Phát triển đa dạng loại hình dịch vụ bưu điện

Ngày 07 tháng 01 năm 2020

Nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh do Tổng Công ty giao, năm qua, Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo các Bưu điện huyện, thành phố thực hiện giao kế hoạch đến từng Bưu cục, tổ sản xuất và người lao động với chủ trương gắn năng suất với thu nhập của người lao động. Từ đó, tạo động lực cho người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển đa dạng loại hình dịch vụ của Bưu điện.Khách hàng giao dịch tại Bưu cục Chiềng Lề (Thành phố).


Xác định để sản xuất kinh doanh phát triển, cần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng,  năm 2019, đơn vị đã xây dựng phương án tổ chức sản xuất và triển khai đồng bộ đến các đơn vị trực thuộc; điều chỉnh các tuyến đường thư cấp 2,3 khớp nối hành trình đường thư cấp 1; tổ chức tuyến vận chuyển xã hội đi Sông Mã, Sốp Cộp; rà soát, tối ưu lại mạng phát trên địa bàn Thành phố, Sông Mã và vận chuyển cấp 3 nhằm lưu thoát bưu gửi. Đồng thời, điều chỉnh hành trình đường thư cấp II từ Trung tâm khai thác vận chuyển tỉnh đi huyện Phù Yên, Bắc Yên và Mường La nhằm nâng cao chất lượng khai thác vận chuyển và tiết kiệm chi phí; thành lập, đưa vào hoạt động Bưu cục Chiềng An; mở mới đưa vào hoạt động Điểm Bưu điện văn hóa xã Mường Trai; tổ chức cho 15 điểm BĐ-VHX tự quản lý tuyến phát; điều chỉnh một số tuyến phát tại địa bàn Thành  phố, Sông Mã, Thuận Châu ổn định chất lượng phát. Ngoài ra, đơn vị luôn chú trọng nâng cao nghiệp vụ, đã kiểm tra dịch vụ bưu chính công ích các đơn vị: Mường La, Mộc Châu, Sông Mã, Phù Yên; hướng dẫn, xây dựng bổ sung quy trình, giá cước kinh doanh dịch vụ Bưu chính chuyển phát; triển khai cước đồng giá nội tỉnh; phân chia doanh thu các dịch vụ theo quy định. Đảm nhận hoạt động nghiệp vụ mới là chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2019, Bưu điện tỉnh đã thực hiện các giải pháp thực hiện nhanh, hiệu quả; đã chi trả gần 75 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng tại địa bàn Mộc Châu cho các hộ dân thuộc xã: Chiềng Khừa, Lóng Sập, Chiềng Sơn, Chiềng Hắc. Trước đây, việc chi trả tiền được thông qua Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, do số lượng các hộ lớn nên tiến độ chi trả có những nơi chưa kịp thời, địa phương có số hộ dân hưởng lợi lớn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn của cơ quan kiểm lâm địa phương. Việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống bưu điện đã rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo chi trả đúng người, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.


Theo ông Phùng Thế Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ công đối với các đối tượng được hưởng trên địa bàn. Trong năm, đã thực hiện chi trả tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp cho đối tượng nhận bảo trợ xã hội trên 70.000 lượt chi trả, với trên 1.500 tỷ đổng đảm bảo an toàn, đầy đủ đến đúng người thụ hưởng; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai Hội nghị tuyên truyền để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt kết quả cao (năm 2019, đạt 144% kế hoạch Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao, vượt 185% so với cùng kỳ năm 2018). Đầu tư phát triển các điểm bưu điện - văn hóa xã cũng là điểm nhấn trong chiến lược kinh doanh của đơn vị, nhiều điểm BĐ-VHX phục vụ tốt nhu cầu thông tin bưu chính và bán hàng đến người dân tại địa bàn các xã, thực hiện cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công... Nhờ vậy, doanh thu năm 2019 ước trên 165,6 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm; thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng.  Đơn vị còn luôn quan tâm công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên.


Năm 2020, Bưu điện tỉnh Sơn La quyết liệt triển khai các hoạt động kinh doanh tiếp thị bán hàng ngay từ đầu năm; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dịch vụ trọng điểm phù hợp theo từng địa bàn, từng nhóm khách hàng; mở rộng điểm phục vụ đảm bảo bao phủ thị trường. Tập trung kinh doanh tại 2 địa bàn trọng điểm, 4 địa bàn tiềm năng, dịch vụ trọng tâm EMS, phát triển dịch vụ Logistic; phát triển dịch vụ bán lẻ  qua mạng lưới điểm bưu điện văn hóa xã, cộng tác viên, đại lý... Phấn đấu năm 2020, doanh thu đạt trên 159,8 tỷ đồng; doanh thu tính lương phấn đấu đạt 84,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 9 triệu đồng/người/năm.

Tìm kiếm theo ngày