Phát triển Bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 152 điểm Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX), trong đó 60% ở vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Đây cũng chính là lợi thế để Bưu điện - Văn hóa xã trở thành kênh truyền thông hiệu quả, góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân.

 

 

Điểm Bưu điện - Văn hóa xã Mường Lèo (Sốp Cộp) được đầu tư xây dựng khang trang để phục vụ nhân dân.

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa VIII “Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng văn minh, con người phát triển toàn diện”, năm 1998, Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, nay là Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã thực hiện chủ trương triển khai xây dựng điểm BĐ-VHX trên phạm vi cả nước. Sự ra đời của mô hình điểm BĐ-VHX được ghi nhận là bước đi sáng tạo trong việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn; đưa các dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp cận với người dân; tạo ra hệ thống điểm đọc bổ sung rộng khắp, phục vụ nhân dân đọc sách báo miễn phí...

 

Trên địa bàn tỉnh, các điểm BĐ-VHX đi vào hoạt động đã dần khẳng định được sự thiết thực, tính đa mục tiêu của một loại hình dịch vụ bưu chính viễn thông, văn hóa gắn với địa bàn nông thôn, nơi chiếm khoảng 80% dân số làm đối tượng phục vụ. Để phát huy vai trò các điểm BĐ-VHX, ngành Bưu điện tỉnh đã trang bị cho mỗi điểm BĐ-VHX xã các trang thiết bị cần thiết, như: Bàn quầy giao dịch, cabin đàm thoại, tủ đựng sách báo, bàn ghế và các đầu sách, báo, nhiều điểm được trang bị internet để phục vụ nhân dân.

 

Hiện tại, toàn tỉnh có gần 70 điểm BĐ-VHX chuyển sang hoạt động đa dịch vụ, đó là phục vụ công ích và tổ chức phát triển kinh doanh. Không chỉ dừng lại với các dịch vụ bưu chính truyền thống, hầu hết các điểm BĐ-VHX còn là nơi chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, chuyển phát các dịch vụ hành chính công, các ấn phẩm truyền thông của Đảng, nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, như huy động tiết kiệm Bưu điện, chuyển tiền Bưu điện, Bảo hiểm Bưu điện; phân phối hàng tiêu dùng về nông thôn, cung cấp sản phẩm sách, vở, lịch...

 

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đầu năm 2020, Bưu điện tỉnh đã triển khai thí điểm việc chuyển địa điểm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND xã Mường Lèo (Sốp Cộp) sang điểm BĐ-VHX, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng sự lựa chọn cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho cơ quan Nhà nước và người dân tại xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Sốp Cộp.

 

Để duy trì và phát triển điểm BĐ-VHX, Bưu điện tỉnh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các chuyên quản dịch vụ và chuyên quản BĐ-VHX, quy định rõ vai trò và chức năng của chuyên quản dịch vụ đối với sự thúc đẩy kinh doanh tại BĐ-VHX; gắn hiệu quả hoạt động của chuyên quản BĐ-VHX tỉnh/huyện, điểm BĐ-VHX với trách nhiệm của Giám đốc bưu điện huyện, tỉnh.

 

 

Ông Phùng Thế Hùng

Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh

 

Sau khi triển khai mô hình điểm BĐ-VHX sang hoạt động đa dịch vụ, doanh thu tăng trưởng mạnh qua các năm. Nếu năm 2015, doanh thu đạt 4 tỷ 171 triệu đồng, đến năm 2020 tăng lên hơn 17 tỷ đồng. Thu nhập nhân viên BĐ-VHX được cải thiện rõ rệt, từ mức 1 triệu đồng/người/tháng năm 2014, đến nay đã tăng lên 3-4 triệu đồng/người/tháng.

 

 

Chị Lò Thị Tính

Nhân viên điểm BĐ-VHX Mường Lèo (Sốp Cộp)

 

Nhờ thay đổi cung cách phục vụ và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ, trung bình mỗi tháng điểm BĐ-VHX Mường Lèo tiếp đón hơn 300 lượt người dân đến giao dịch, không còn cảnh chỉ mở cửa cho đúng giờ. Thu nhập cũng được tăng lên đáng kể, giúp tôi yên tâm gắn bó với nghề.

 

 

Anh Vàng A Dạy

Xã Hua Nhàn (Bắc Yên)

 

Gia đình có người nhà đi làm xa, cứ 3 tháng lại gửi tiền về, trước đây, tôi phải xuống tận Bưu điện huyện để lĩnh tiền, bây giờ chỉ cần ra điểm BĐ-VHX là đã nhận được tiền, tạo thuận lợi cho bà con, không mất thời gian đi lại nữa.

Tìm kiếm theo ngày