Phát huy vai trò nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

Hội Nông dân huyện Thuận Châu có 28.374 hội viên, sinh hoạt tại 391 chi hội. Ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia. Đồng thời, Hội đã cụ thể hóa các nội dung thành chương trình, kế hoạch hoạt động chi tiết hàng năm; tập trung nâng cao hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nêu cao vai trò, trách nhiệm của hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

 

 

Hội viên nông dân bản Hốm, xã Chiềng Bôm (Thuận Châu) làm đường giao thông nông thôn.

 

Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền lồng ghép các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều hình thức như: Sinh hoạt chi hội, gắn từng chỉ tiêu cụ thể của từng tiêu chí để hội viên dễ hình dung và tham gia thực hiện. Đến nay, Hội Nông dân huyện đã mở được 15 hội nghị, 17 lớp tập huấn xây dựng nông thôn mới với sự tham gia của 1.600 cán bộ, hội viên. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cán bộ, hội viên đã tự nguyện hiến gần 68.000 m2 đất để làm đường, xây trường học, nhà văn hóa; làm mới và sửa chữa trên 566 km đường giao thông nông thôn với số tiền trên 4,5 tỷ đồng; cải tạo, sửa chữa 16 công trình thủy lợi; xây dựng, hỗ trợ sửa chữa 129 nhà ở với số tiền gần 2,6 tỷ đồng... Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học - kỹ thuật, cung ứng các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và xây dựng các mô hình nông nghiệp theo tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng và mở rộng mối liên kết giữa Hội Nông dân với doanh nghiệp thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã, các mô hình điểm, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi: tạo ra vùng sản xuất tập trung với sản lượng lớn, đảm bảo chất lượng và ổn định, như: Vùng trồng rau xã Thôm Mòn, Tông Lạnh; chăn, nuôi trâu, bò sinh sản ở xã Long Hẹ, Chiềng Pha, Phổng Lái; nuôi cá lồng ở xã Liệp Tè, Chiềng La, Chiềng Bôm, Púng Tra...  Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân hơn 8 tỷ đồng, đã giúp các hội viên nông dân vay để đầu tư, xây dựng các mô hình phát triển cây ăn quả, nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản đạt hiệu quả cao.

 

Ông Lò Văn Quý, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, đời sống của hội viên nông dân trên địa bàn không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và hộ khá giả tăng lên. Tính trong 5 năm trở lại đây, trên địa bàn huyện có hơn 9.200 lượt gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, với mức thu nhập đạt từ 100 - 300 triệu đồng/năm.

 

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Thuận Châu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp tuyên truyền, vận động với tăng cường đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên; đẩy mạnh xây dựng mô hình mới; tuyên truyền và vận động hội viên thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”..., góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tìm kiếm theo ngày