Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng Kiểm lâm Sơn La đã vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.Cán bộ kiểm lâm địa bàn và dân quân xã Xím Vàng (Bắc Yên) tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng.


Kể từ ngày thành lập, lực lượng Kiểm lâm Sơn La đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, song dù trong hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn lực lượng luôn đoàn kết, thống nhất, làm tốt công tác tham mưu và luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Năm 2017, Luật Lâm nghiệp được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019, lực lượng Kiểm lâm được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến cấp huyện và thực hiện phân công kiểm lâm phụ trách địa bàn xã. Chi cục Kiểm lâm Sơn La trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện có 19 đơn vị trực thuộc, gồm 12 hạt kiểm lâm huyện, thành phố; 4 ban quản lý rừng đặc dụng, 1 ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên, 2 đội kiểm lâm cơ động và PCCCR.... bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm thực hiện tốt phương châm bám dân, bám rừng, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và thực hiện xã hội hóa về bảo vệ và quản lý rừng. Đồng thời, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị thông tin liên lạc phục vụ công tác được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo phục vụ nghiệp vụ tổng hợp, theo dõi diễn biến rừng và đất rừng, PCCCR và cơ động nhanh trong phát hiện, xử lý những hành vi phá hoại rừng, buôn bán lâm sản trái phép. Qua đó, khẳng định sự vững vàng, ổn định của lực lượng kiểm lâm trong công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm đã thường xuyên tổ chức phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các cơ quan tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, các chế độ chính sách về phát triển lâm nghiệp của Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân, từng bước làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ, nhân dân trong việc bảo vệ rừng. Đặc biệt, lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn xã đã tích cực bám dân, bám rừng, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân tham gia bảo vệ, PCCCR. Công tác khoanh nuôi phục hồi rừng, trồng rừng được triển khai thực hiện hiệu quả, xây dựng được nhiều mô hình vườn rừng, đồi rừng; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng, triển khai hiệu quả công tác PCCCR và quản lý lâm sản tại cơ sở, từng bước tạo nguồn thu nhập chính từ nghề rừng cho người dân. Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát lâm sản được triển khai thực hiện đồng bộ, từ công tác quản lý đến xử lý các vi phạm. Những năm qua, lực lượng Kiểm lâm Sơn La đã phát hiện và xử lý kịp thời hàng nghìn vụ vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, tịch thu hàng nghìn m3 gỗ, lâm sản các loại và nhiều loại động vật hoang dã được tổ chức cứu hộ, thả trở lại rừng.Cán bộ Hạt Kiểm lâm Bắc Yên kiểm tra rừng tại bản Cao Đa 1, xã Phiêng Ban.


Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng của 12 huyện, thành phố; triển khai kế hoạch giám sát, hoàn thiện hồ sơ rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo công tác theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp; rà soát diện tích đất lâm nghiệp quản lý không hiệu quả để thu hồi và giao cho các doanh nghiệp, HTX có phương án đầu tư, phát triển sản xuất lâm nghiệp hiệu quả; hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện cắm mốc 3 loại rừng và đầu tư một số hạng mục mang tính chất đặc thù phục vụ công tác quản lý bảo vệ, PCCCR từ nguồn vốn phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh. Các hạt kiểm lâm huyện, thành phố làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành và triển khai kế hoạch quản lý rừng và đất rừng sau rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, tổ chức ký cam kết bảo vệ tốt trên 603.000 ha rừng hiện có.


Phát huy truyền thống 45 năm, lực lượng Kiểm lâm Sơn La tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống cháy rừng, trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển vốn rừng, từng bước nâng cao độ che phủ rừng, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.


Tìm kiếm theo ngày