Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 07 tháng 06 năm 2019

Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Mã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.Người dân bản Ỏ, xã Mường Sai (Sông Mã) phát triển chăn nuôi lợn thương phẩm.


Quá trình thực hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Mã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu được quyền lợi, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các bản, tổ dân phố, góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cơ sở và tổ chức thành viên thực hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các hội nghị, sinh hoạt tổ, bản; phát động triển khai sâu rộng các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức hội, như: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi trẻ Sông Mã chung tay xây dựng nông thôn mới”... Qua phát động các cuộc vận động, phong trào đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.


Nổi bật trong các cuộc vận động và phong trào là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ các cấp trong huyện triển khai hiệu quả, thiết thực; huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn, khơi dậy và phát huy nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, bảo vệ môi trường, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 5 năm (2014- 2019), MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp gần 62 tỷ đồng, hàng trăm nghìn ngày công, cùng các nguồn lực của Nhà nước xây dựng 411 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài gần 122 km. Vận động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo trên 1,9 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới 90 căn nhà, với tổng số tiền là 1,8 tỷ đồng. Các đơn vị lực lượng vũ trang, cộng đồng dân cư giúp đỡ người nghèo ngày công, nguyên vật liệu để làm mới và sửa chữa nhà ở quy ra tiền trên 637 triệu đồng; hỗ trợ 322 triệu đồng cho 32 hộ gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn; tiếp nhận trên 1,6 tỷ đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm và nhân dân hỗ trợ, cùng nhiều đồ dùng trang thiết bị khác, kịp thời chuyển đến đồng bào vùng xảy ra thiên tai để sớm khắc phục hậu quả. Các tổ chức thành viên còn tích cực vận động và tham gia hưởng ứng các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở. Điển hình như: Đoàn Thanh niên vận động xây dựng 9 phòng học lắp ghép, ở 2 điểm trường tại bản Huổi Tình (Bó Sinh), bản Nà Tấu (Đứa Mòn), với tổng trị giá 400 triệu đồng và 1 nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 56 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh thực hiện Cuộc vận động “chung tay xóa nhà dột nát cho hội viên cựu chiến binh nghèo”, đã xóa được 68 nhà dột nát, quỹ “Ấm tình đồng đội” xóa được 14 nhà dột nát cho 14 gia đình hội viên, với tổng giá trị 140 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động xây dựng 19 nhà, với 250 triệu đồng; Hội Nông dân vận động xóa nhà dột nát cho 11 hộ hội viên, với tổng trị giá 265 triệu đồng... góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt và giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (Chiềng Khương), có 1 xã đạt 15 tiêu chí, 3 xã đạt 10 đến 14 tiêu chí và 13 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí... 


Đồng chí Thào A Sử, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Mã cho biết: Thông qua việc tuyên truyền, vận động, triển khai các nội dung cuộc vận động, nhân dân trong huyện đã phát nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực trong việc xây dựng và làm thay đổi diện mạo nông thôn. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp của huyện đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.


Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Sông Mã đã và khẳng định vai trò tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đóng góp quan trọng vào việc  xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tìm kiếm theo ngày