Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng nâng cao chất lượng đào tạo

Ngày 15 tháng 03 năm 2019

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới trong từng chi bộ; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn..., 5 năm qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Sơn La được công nhận trong sạch, vững mạnh.Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

triển khai quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế hiện có 55 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Hằng năm, Đảng bộ luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các nghị quyết Trung ương 5, 6, 7 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị... Sau khi học tập, quán triệt, mọi cán bộ giáo viên, đảng viên đều viết bài thu hoạch; các chi bộ và từng cá nhân tự giác xây dựng kế hoạch và bản đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với từng vị trí, chức trách, công việc được giao; lấy kết quả công việc làm thước đo, tiêu chuẩn trong bình xét thi đua, công nhận các danh hiệu. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy trong mọi hoạt động, công tác, giảng dạy và sinh hoạt; thường xuyên rà soát, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ...


Thầy giáo Nguyễn Việt Hòa, Phó Bí thư Đảng bộ, Hiệu phó Trường Cao đẳng Y tế Sơn La cho biết: Nhằm ngăn ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo thực hiện. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ động xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát từng giai đoạn, từng năm học; chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai kiểm tra, giám sát ở từng chi bộ trong các hoạt động chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp. Năm học 2017-2018, Đảng bộ đã tổ chức kiểm tra, giám sát 2 chi bộ và 2 đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kết quả không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.


Đảng bộ cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo các chi bộ, Đoàn Thanh niên làm tốt công tác phát triển Đảng; thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, qua đó giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng; cử đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ, hằng tháng có báo cáo nhận xét cụ thể từng quần chúng ưu tú trong công tác, học tập, rèn luyện..., nhờ vậy, năm học 2017-2018, Đảng bộ đã xét, công nhận đối tượng Đảng cho 26 quần chúng ưu tú; xem xét, kết nạp 7 quần chúng ưu tú vào Đảng (trong đó, 1 là giảng viên, 6 học sinh, sinh viên). Đảng ủy, Ban Giám hiệu thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên quan tâm tuyên truyền, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự trong nhà trường, không có ma túy và tệ nạn xã hội. Công đoàn tổ chức nhiều Hội thi gắn với việc tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng cơ quan văn minh, gia đình văn hóa; Đoàn Thanh niên làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện; Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Phòng Công tác học sinh, sinh viên, các bộ phận liên quan bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với lưu học sinh Lào; bố trí nơi ăn, chỗ ở cho các em có điều kiện thuận lợi học tập và sinh hoạt; tổ chức khám bệnh định kỳ, bảo đảm cho các em có đủ sức khỏe để học tập đạt kết quả cao; tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh nước CHDCND Lào, Tết cổ truyền Bun-pi-may...


Xác định lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo lại cho các học viên của tỉnh, các tỉnh trong khu vực và các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ nhà trường lãnh đạo tổ chức tốt việc giảng dạy và học tập, từng bước nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo; duy trì các phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt - phục vụ tốt”, “Học để ngày mai lập nghiệp”, “Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực”. Cùng với đó, bố trí cán bộ, giảng viên phù hợp trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo; đảm bảo trang bị đầy đủ phương tiện làm việc, giảng dạy cho cán bộ, giảng viên. Đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ và đào tạo lại. Hiện nhà trường có 1 tiến sĩ, 31 thạc sĩ, 5 chuyên khoa I, 27 giảng viên có trình độ đại học. Trong năm học, nhà trường đã cử 4 cán bộ, giảng viên tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 6 giảng viên đang tham gia học cao học; tổ chức thành công Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở lần thứ XIV, trong đó, 10/16 giáo viên đạt loại giỏi; nghiệm thu 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở;  tổ chức thi tốt nghiệp năm 2018 cho lớp cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; công nhận tốt nghiệp 382 học sinh, sinh viên.


Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tìm kiếm theo ngày