Phát huy vai trò, khẳng định vị thế tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

Ngày 28 tháng 07 năm 2021

Thực hiện mục tiêu tổng quát Đại hội XIV Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; góp phần sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”, qua nửa nhiệm kỳ, Công đoàn tỉnh Sơn La đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp và đạt những kết quả tích cực, toàn diện, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và hệ thống chính trị, xã hội.


Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng 8 chương trình hành động để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, như: Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh; Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sơn La; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; Nâng cao hiệu quả công tác tài chính công đoàn; Đẩy mạnh thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công quần chúng; Chương trình kiểm tra, giám sát của tỉnh khóa XIV; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động công đoàn tỉnh Sơn La.


Các cấp công đoàn không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, của đoàn viên, người lao động: Chủ động đề xuất và tham gia thanh, kiểm tra việc triển khai thực hiện pháp luật tại 85 đơn vị, doanh nghiệp; Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì 18 cuộc giám sát tại 18 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS đã chủ trì và tham gia trên 2.500 cuộc giám sát. 72,2% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điểm có lợi cho người lao động về tiền lương, các chế độ phúc lợi; hỗ trợ đi lại, nhà trọ, ăn ca... Hằng năm, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCCVC; trên 90% CĐCS doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Các cấp công đoàn đã tham gia tư vấn pháp luật 25 vụ với tổng số trên 300 lượt CNVCLĐ; tổ chức, phối hợp tổ chức 1.397 cuộc tập huấn, hội nghị, hội thảo về các chế độ, chính sách có liên quan cho trên 33.500 lượt CNVCLĐ...Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn Đội cao su Quỳnh Thuận.

Ảnh: Phạm Đức


Công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động được quan tâm triển khai. Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 6 doanh nghiệp có trụ sở hoặc chi nhánh trên địa bàn tỉnh Sơn La, cho trên 6.000 lượt đoàn viên được thụ hưởng các chính sách ưu đãi khi mua, sử dụng các sản phẩm của các doanh nghiệp với tổng số tiền hưởng lợi trên 420 triệu đồng. Đối thoại, thương lượng với doanh nghiệp, giúp gần 4.000 công nhân lao động được hưởng bữa ăn ca. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về người lao động, như: Chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, thiệt hại do mưa lũ. Từ nguồn “Quỹ xã hội” và các nguồn hỗ trợ khác, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 80 “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 3 tỷ 640 triệu đồng. Trao tổng số 10.283 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 4,1 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, chuyển trao tiền hỗ trợ CNVCLĐ vùng thiên tai, tổng kinh phí hỗ trợ gần 3 tỷ đồng.


Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, thúc đẩy hiệu quả, năng suất lao động, sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... Trong nửa nhiệm kỳ qua, đã có 1.840 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giá trị làm lợi ước đạt 40 tỷ đồng cho đơn vị, Nhà nước.


Bên cạnh đó, các cấp công đoàn chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác đối ngoại công đoàn được tăng cường, triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La với Liên hiệp Công đoàn các tỉnh Bắc Lào, gồm: Luông Pha Bang, U Đôm Say, Luông Nậm Thà, Hủa Phăn.


Với những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy vai trò, khẳng định vị thế tổ chức công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Các cấp công đoàn tỉnh tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:


Một là, căn cứ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh và điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị, các cấp công đoàn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian, tránh dàn trải; tập trung chỉ đạo, giải quyết và tham gia giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên và người lao động.


Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn. Tập trung hướng về cơ sở, sâu sát với thực tế lao động sản xuất, công tác của đoàn viên, người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điểm, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.


Ba là, nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, gắn với thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 11/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Công đoàn và xây dựng đội ngũ công nhân, lao động Sơn La, giai đoạn 2017 - 2022” nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ.


Bốn là, phát huy trí tuệ, tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, của đông đảo đoàn viên và người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp.


Năm là, nâng cao chất lượng và đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của công đoàn các cấp. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn.


Vàng A Lả

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La

Tìm kiếm theo ngày