Phát huy vai trò Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 12 tháng 04 năm 2019

Phát huy vị trí, vai trò, Hội Nông dân huyện Sông Mã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng dịch vụ, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


 

Hội viên Hội Nông dân xã Nà Nghịu (Sông Mã) phát triển cây ăn quả trên đất dốc.


Theo bà Lò Thị Nhương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, với 19 cơ sở hội, 470 chi hội, 16.751 hội viên, Hội luôn tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của tỉnh, của huyện về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, hội viên thông qua nhiều hình thức, như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin, tại các buổi sinh hoạt chi hội, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp bản..., giúp hội viên nâng cao nhận thức, ý thức, tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tính sáng tạo của mỗi gia đình, hội viên nông dân; tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; triển khai những dự án phù hợp trong phát triển kinh tế tại các xã, thị  trấn...


Không chỉ vậy, Hội Nông dân huyện còn nhận ủy thác vay vốn với các tổ chức tín dụng trên địa bàn, tạo điều kiện cho hội viên được vay vốn ưu đãi đầu tư sản xuất, kinh doanh, hiện đã có 3.430 hộ hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 74,5 tỷ đồng, 3.472 hộ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng dư nợ 711 tỷ đồng, 60 hộ vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương và của tỉnh với trên 1,2 tỷ đồng. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay, các cấp Hội thường xuyên kiểm tra đầu tư sản xuất, kinh doanh của hội viên, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng. 5 năm qua, Hội có 4.264 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (3.864 hộ cấp xã, 219 hộ cấp huyện, 135 hộ cấp tỉnh, 46 hộ cấp Trung ương); 3.441 hộ thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm, 200 hộ từ 200 - 300 triệu đồng/năm, 241 hộ từ 300-500 triệu đồng/năm, 59 hộ từ 500 - 1 tỷ đồng/năm, 4 hộ thu nhập trên 1,5 tỷ đồng/năm. Các cấp Hội Nông dân huyện còn vận động hội viên đóng góp trên 85.000 ngày công tu sửa đường giao thông liên bản, liên xã, tổng giá trị trên 19 tỷ đồng. Riêng năm 2018, duy tu, sửa chữa, nạo vét 353 công trình mương, phai nội đồng, tổng chiều dài gần 413 km, nạo vét 12.504 m³ bùn, đất đá các loại, phục vụ sản xuất, đóng góp 27.380 ngày công tu sửa gần 498 km đường giao thông nông thôn... Từ các phong trào thi đua, đã có 65% số hộ nông dân và gần 9% bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Ngoài ra, các cấp Hội cũng phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng 121 nhà đại đoàn kết; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao ở khu dân cư, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.


Với những cách làm thiết thực, sáng tạo và hiệu quả của các cấp hội, Hội Nông dân huyện Sông Mã đã và đang duy trì tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập; khơi dậy và phát huy tiềm năng của hội viên đóng góp tiền của, công sức xây dựng hạ tầng nông thôn, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường..., góp phần đẩy nhanh và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, cơ sở.

Tìm kiếm theo ngày