Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 06 tháng 04 năm 2021

Thời điểm này, cùng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện Yên Châu, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đang tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng luật.


 

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Yên Châu phối hợp tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Bà Thào Thị Mai Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thông tin: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành 7 kế hoạch và tổ chức các hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử; tập huấn hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử thực hiện các bước trong quy trình và hoàn thiện hồ sơ, biên bản.


Đến nay, Ban Thường trực ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động thực hiện các bước hiệp thương theo quy trình để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Các hội nghị hiệp thương đều được tổ chức đúng thời hạn so với quy định. Qua 2 hội nghị hiệp thương, đã thảo luận và thỏa thuận thống nhất danh sách sơ bộ 63 người ứng cử HĐND huyện với cơ cấu nữ 23/63, bằng 36,5%; người dưới 40 tuổi 26/63 người, bằng 41,26%; người ngoài Đảng 7/63, bằng 11,11%; người dân tộc thiểu số 49/63, bằng 77,77%. 589 người ứng cử đại biểu cấp xã với cơ cấu nữ 305/589, bằng 39,3%; trẻ tuổi 337/589, bằng 43,3%; ngoài Đảng 98/589, bằng 12,6%; dân tộc thiểu số 568/589, bằng 73,2%...


Công tác tuyên truyền được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức, như: Trực tiếp, lồng ghép với các hội nghị, các cuộc họp; qua loa truyền thanh của các bản, tổ, tiểu khu. Việc kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động xây dựng kế hoạch theo trình tự công tác bầu cử. Trong đó, đã phối hợp với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tổ chức nhiều đoàn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kiểm tra, giám sát đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trong thực hiện công tác bầu cử. Đến nay, toàn huyện không có đơn, thư tố cáo, phản ánh liên quan đến người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã đang phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10/4 và chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 dự kiến ngày 15/4/2021 để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương cũng đã cơ bản rà soát xong danh sách cử tri; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức cho các ứng cử viên thực hiện vận động bầu cử theo quy định. Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động giám sát ở cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị đúng theo quy định của pháp luật.

Tìm kiếm theo ngày