Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành với Đảng, Nhà nước, xứng đáng với niềm tin của nhân dân

Ngày 05 tháng 11 năm 2019

Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La được thành lập từ năm 1990. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Sơn La, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trưởng thành và phát triển về mọi mặt, có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao Bằng khen cho các điển hình tiên tiến

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                      Ảnh: Quỳnh Ngọc


Suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh tỉnh khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh. Hiện, toàn tỉnh đã có hệ thống tổ chức Hội vững chắc từ tỉnh đến cơ sở, với 13 đơn vị trực thuộc tỉnh gồm 12 huyện, thành phố và khối các cơ quan tỉnh, 269 tổ chức cơ sở hội và 2.445 chi hội ở các bản, tổ, tiểu khu trong toàn tỉnh, với 44.582 hội viên tham gia sinh hoạt. Công tác phát triển hội viên mới được các cấp hội quan tâm, kết nạp 98% cựu quân nhân vào Hội. 5 năm qua, đã kết nạp được 2.646 hội viên mới.


Xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Cựu chiến binh tỉnh luôn coi trọng và thường xuyên quán triệt  các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Hội đến toàn thể hội viên; định hướng nhận thức cho cán bộ, hội viên về tình hình các điểm nóng trên thế giới và khu vực; chỉ đạo các cấp hội bám sát tình hình địa phương và sự chỉ đạo của cấp ủy, đề ra nội dung, giải pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sát thực tế. Đặc biệt, các cấp hội cựu chiến binh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Trung ương Hội CCB Việt Nam phối hợp với Hội CCB tỉnh trao tặng “Nhà tình nghĩa 27/7”

cho hội viên CCB Hoàng Văn Tẩm, xã Chiềng Ban (Mai Sơn). 

Ảnh: Duy Tùng


Phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên được các cấp hội triển khai sâu rộng; công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên cựu chiến binh luôn được quan tâm. Thông qua các phong trào lớn như: Cựu chiến binh gương mẫu; chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế với nhiều mô hình như trang trại, gia trại, trồng rừng, từng bước vươn lên thoát nghèo... đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, đáp ứng cơ bản nguyện vọng của hội viên cựu chiến binh, được cấp uỷ, chính quyền các địa phương, các ngành đánh giá cao. Thực hiện phong trào Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, hội viên trong toàn tỉnh xây dựng nguồn quỹ Hội trên 16 tỷ đồng, cho hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Ngoài ra, thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ký văn bản liên tịch với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh thực hiện việc ủy thác vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, đến nay tổng dư nợ trên 974 tỷ đồng. Bằng nhiều cách làm thiết thực giúp nhau phát triển kinh tế, các mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ngày một nhiều. Toàn tỉnh hiện có 3.005 mô hình, trong đó 37 doanh nghiệp, 20 HTX, 19 tổ HTX, 1.459 kinh doanh dịch vụ, 1.459 trang trại, gia trại, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 3,0%, số hộ hội viên khá, giàu tăng 67,07%. Có 757 lượt hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã; 329 lượt hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện; 690 lượt hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và 117 lượt hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương.


Phong trào “Chung tay xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên CCB nghèo” được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tin tưởng, uy tín Hội Cựu chiến binh ngày càng nâng cao.  Đặc biệt Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện nhiệm vụ Tỉnh ủy giao chủ trì phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Sau rà soát, có 11.809 hộ cần giúp đỡ; trong đó xây mới 4.129 nhà, sửa chữa 7.680 nhà. Tổng nhu cầu kinh phí hơn 320,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương trên 170,6 tỷ đồng, ngân sách địa phương 149,7 tỷ đồng. Với sự vào cuộc quyết liệt của Hội Cựu chiến binh các cấp và cấp ủy chính quyền địa phương, đến 15/7/2019, toàn tỉnh chỉ còn 279 trường hợp chưa thực hiện hỗ trợ, do các nguyên nhân khách quan khác nhau. Cùng với đó, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới, kết quả đã đóng góp gần 80.000 công lao động làm đường giao thông nông thôn, đường điện, trạm y tế, trường học... đóng góp 188.211 m2 đất làm các công trình phúc lợi tập thể; phối hợp với các đơn vị ở địa phương làm 760,07 km đường giao thông nội bản; tham gia sửa chữa, nâng cấp 5.923 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, 79 cây cầu các loại. Các cơ sở Hội còn quản lý 134 tuyến đường mang tên “Tuyến đường Cựu chiến binh tự quản”.


Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của Trung ương Hội CCB Việt Nam, của Thường trực tỉnh ủy; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, tổ chức chính trị xã hội các cấp, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.... Qua thực hiện phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến; tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Cựu chiến binh trong hệ thống chính trị; các thế hệ Cựu chiến binh trong tỉnh luôn giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và 08 chữ vàng truyền thống do Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.


Ghi nhận thành tích mà thế hệ cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tỉnh đã đạt được, Hội Cựu chiến binh đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào. Thủ tướng Chính phủ tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc, 5 Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là niềm vinh dự, sự cổ vũ động viên vô cùng to lớn của Đảng và Nhà nước đối với cựu chiến binh, là tiền đề hết sức quan trọng để cán bộ, hội viên tiếp tục vững bước xứng đáng là lực lượng tin cậy, trung thành bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong giai đoạn cách mạng mới.


Phát huy thành tích đã đạt được, giai đoạn 2019 - 2024, Hội Cựu chiến binh các cấp quyết tâm phấn đấu 100% hội viên là cán bộ, đảng viên và 95% hội viên trở lên được quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; kết nạp 90% trở lên các đối tượng đủ điều kiện vào Hội; trên 92% chi hội và hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, không có Chi hội và cơ sở Hội yếu kém; 100% Hội Cựu chiến binh cấp huyện và tương đương đạt trong sạch, vững mạnh; 90% trở lên gia đình Cựu chiến binh đạt “Gia đình văn hóa”; gia đình hiếu học; 95% số hội viên trở lên đạt hội viên gương mẫu; thi đua mỗi năm giảm được 3% hộ nghèo (theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều), các vùng khó khăn giảm được 4%; phối hợp tạo điều kiện để hội viên được vay vốn phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo; phấn đấu mỗi năm tăng nguồn vốn bình quân 34 tỷ đồng.


“Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã và đang phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xứng đáng là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.


Một số hình ảnh hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh


Hội CCB tỉnh Sơn La trao đổi nghiệp vụ công tác

với Hội CCB 3 tỉnh Bắc Lào: Bò Kẹo, Luông Nậm Thà, Phông Sa Lỳ (nước CHDCND Lào).


 CCB xã Mường Lựm giáo dục truyền thống cho ĐVTN về Di tích lịch sử thành lập Chi bộ Yên Châu.


Hội CCB tỉnh tham quan mô hình trồng cây ăn quả chất lượng cao ở xã Đông Sang (Mộc Châu).


Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và CCB huyện Vân Hồ tặng quà Trường Mầm non Suối Bàng (Vân Hồ).


BLL quân y quân tình nguyện Việt Nam - Lào tại Hà Nội

phát thuốc miễn phí cho hội viên CCB huyện Quỳnh Nhai.


Tìm kiếm theo ngày