Phát huy hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân

Ngày 16 tháng 09 năm 2020

Sau 5 năm triển khai, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Bắc Yên đã trở thành kênh tín dụng quan trọng, trợ giúp cho nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo.

                                     

Đến thời điểm hiện tại, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân huyện Bắc Yên đang quản lý trên 3,6 tỷ đồng. Trong đó, 500 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác cho vay; 1,9 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân tỉnh ủy thác cho vay, còn lại từ nguồn vận động của huyện và xã. Hàng năm, Hội Nông dân đã hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình, thúc đẩy sản xuất, phát triển các cây, con chủ lực theo định hướng của tỉnh, huyện.

             


Người dân bản Hang Chú, xã Hang Chú (Bắc Yên) phát triển chăn nuôi bò từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân.

             

Từ nguồn quỹ, đang có 30 hộ tham gia 15 dự án phát triển chăn nuôi bò với tổng nguồn vốn trên 1,3 tỷ đồng; 40 gia đình hội viên vay với mức 50 triệu đồng/hộ mua bò giống chăn nuôi; hằng trăm hội viên luân phiên vay xây dựng công trình vệ sinh và đầu tư sản xuất, kinh doanh...

             

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp hội nông dân trong toàn huyện đã tuyên truyền cho cán bộ, hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển Quỹ. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong việc đóng góp xây dựng Quỹ, với mức từ 20.000-50.000 đồng/hội viên/năm. Đối với các hội viên được hỗ trợ vay vốn, Hội thường xuyên kiểm tra, giám sát để đồng vốn vay phát huy hiệu quả, đúng mục đích, nhất là lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và địa phương. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các đợt tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho hội viên để áp dụng vào thực tế sản xuất. Từ năm 2015 đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức được 190 lớp chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 4.000 lượt hội viên nông dân (trong đó, có 70% số hội viên tham gia thực hiện các dự án vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân và nguồn vốn ủy thác qua các ngân hàng).

             

Hội Nông dân xã Phiêng Ban là một trong những hội cấp cơ sở xây dựng được Quỹ hội nông dân cao, tạo điều kiện cho hội viên vay phát triển kinh tế hiệu quả. Ông Lường Văn Tới, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phiêng Ban, cho biết: Toàn xã hiện có trên 900 hội viên nông dân. 5 năm qua, Hội Nông dân xã Phiêng Ban đã xây dựng quỹ được trên 100 triệu đồng, luân phiên cho hội viên vay phát triển kinh tế. Hiện, cả xã có trên 50 hộ sản xuất kinh doanh giỏi từ cấp huyện trở lên, thu nhập bình quân đạt trên 50 triệu đồng/năm. Đời sống các hội viên đã có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hội viên nghèo còn dưới 15%.

             

Thực tế cho thấy, nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân ngoài việc giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, còn góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, tiếp cận với việc sản xuất hàng hóa. Qua rà soát, sau 5 năm, đã có 20 hội viên nông dân thoát nghèo, nhiều hộ ngày càng khấm khá.

             

Thời gian tới, Hội Nông dân Bắc Yên tiếp tục rà soát gia đình hội viên cần vay vốn; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn đóng góp xây dựng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân; đề nghị tăng thời gian cho hội viên vay vốn từ 36 tháng lên 60 tháng, nhằm giúp hội viên nghèo thoát nghèo bền vững, từng bước nâng cao thu nhập, xây dựng cuộc sống ấm no.

Tìm kiếm theo ngày