Phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo động lực cho quá trình phát triển

Ngày 31 tháng 08 năm 2021

Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được cụ thể hóa bằng hương ước, quy ước ở bản, tiểu khu và thực sự đi vào đời sống của nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng tiếp tục được phát huy; tập trung giám sát kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... góp phần chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đó là kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở tại huyện Yên Châu.Công chức bộ phận “một cửa” thị trấn Yên Châu giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.


5 năm qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Châu đã gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện cuộc vận động “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện tốt các nội dung công khai, như: Quy hoạch, quản lý, sử dụng quỹ đất; kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn; đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình...; những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật; xin ý kiến nhân dân về sáp nhập các bản, tiểu khu trên địa bàn...


Tại xã Chiềng Khoi việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động nhân dân đóng góp trên 5 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa bản, đường giao thông nông thôn, không có đơn thư khiếu kiện. Đồng chí Lê Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy xã thông tin: Xã để cho các bản tự quyết định việc làm đường và xây dựng nhà văn hóa bản, tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân thống nhất mức đóng góp. Ở các bản đều thành lập Ban giám sát cộng đồng, mọi khoản đóng góp và sử dụng kinh phí công khai, không để xảy ra tiêu cực. Do vậy, tạo được sự đồng thuận, phát huy nội lực của nhân dân hoàn thành các tiêu chí về cơ sở vật chất, góp sức cùng xã về đích nông thôn mới năm 2020, trước kế hoạch 1 năm.


Thực hiện quy chế dân chủ trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, giảm bớt những thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện giao dịch công việc nhanh chóng, hiệu quả. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn đều niêm yết công khai danh mục, mức phí giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, bố trí bàn ghế, quạt mát phục vụ nhân dân ngồi chờ làm thủ tục hành chính.


Anh Mè Đức Điệp, tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, cho biết: Tôi đến bộ phận “một cửa” thị trấn làm thủ tục chứng thực các giấy tờ cá nhân, xác nhận tình trạng hôn nhân để vay vốn ngân hàng đầu tư kinh doanh. Không chỉ lần này, các lần trước đến làm thủ tục hành chính tôi đều được cán bộ nhiệt tình hướng dẫn, nhanh chóng giải quyết xong các thủ tục, thu phí đúng quy định.


Công tác đối thoại luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện quan tâm. Trong 5 năm qua, hơn 800 ý kiến của nhân dân kiến nghị về thực hiện chính sách đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, việc triển khai thực hiện một số công trình, dự án và các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp trả lời, giải đáp, làm rõ, tạo sự đồng tình, nhất trí cao trong nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.


Việc thực hiện quy chế dân chủ đã tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quá trình chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền tại cơ sở; ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc, thái độ phục vụ, ứng xử với nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao theo hướng gần dân, tôn trọng nhân dân, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, cửa quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tìm kiếm theo ngày