Phát động Chương trình Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

Ngày 31 tháng 03 năm 2019

Ngày 31-3, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện vì an sinh xã hội, vì lợi ích của người dân” bằng hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành cả nước.


Lễ phát động Chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam tích cực

tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện vì an sinh xã hội, vì lợi ích của người dân” tại điểm cầu Sơn La.


Tại điểm cầu Sơn La, lãnh đạo Bưu điện tỉnh và hơn 80 đoàn viên thanh niên của 2 cơ quan Bưu điện, Bảo hiểm xã hội tham dự.  


 

Ra quân diễu hành tuyên truyền qua loa phát thanh về chính sách BHXH tự nguyện. 


Thực hiện khẩu hiệu “Tuổi trẻ Bưu điện, Bảo hiểm xã hội Sơn La tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện vì an sinh xã hội, vì lợi ích của người dân”, ngày sau Lễ phát động, hơn 80 đoàn viên thanh niên của 2 cơ quan đã ra quân diễu hành tuyên truyền qua loa phát thanh về chính sách BHXH tự nguyện trên các trục đường chính; đồng thời, đến các tổ, bản phát tờ rơi cho người dân, giúp người dân nâng cao hiểu biết về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện như: Đối tượng có thể tham gia, phương thức đóng, mức đóng, thủ tục, chế độ và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện; đặc biệt, nhấn mạnh tính ưu việt của chính sách vì mục đích bảo đảm an sinh xã hội, có quyền lợi thụ hưởng cao khi đủ điều kiện để hưởng chế độ... 

Tìm kiếm theo ngày