Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ mười ba của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

                 


Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy

phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ mười ba của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

                 

Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp!

                 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh,

                 

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý,

                 

Thưa toàn thể đồng bào và cử tri trong tỉnh!

                 

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy tới dự Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

                 

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

                 

Trong sáu tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID -19, tỉnh đã tập trung thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa ưu tiên phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

                 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh) 6 tháng đầu năm ước đạt 11.555 tỷ đồng, tăng 0,03% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 8.523 tỷ đồng, bằng 56% dự toán HĐND giao; trong đó, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.577 tỷ đồng, bằng 36% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 32% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 93% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 06 tháng đầu năm ước đạt 7.081 tỷ đồng, bằng 33,72% kế hoạch, bằng 99,09% so với cùng kỳ năm trước. Hoàn thành lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 624/QĐ-TTg ngày 08/5/2020.

                 

Công tác xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm được quan tâm, đã tổ chức Lễ công bố xuất khẩu Xoài Yên Châu năm 2020; tổ chức Tuần lễ “Xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2020” tại thành phố Hải Phòng, Thanh Hóa; xuất khẩu 30 tấn Xoài của huyện Mai Sơn đi Mỹ.

                 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn, như: (1) Dự án nhà máy chế biến quả, nước hoa quả công nghệ của tập đoàn TH; (2) Dự án Nhà máy chế biến bảo quản nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH IC FOOD Sơn La; (3) Dự án xây dựng Nhà máy chế biến sữa và Trang trại bò sữa công nghệ cao của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk); (4) Tổ hợp khách sạn, nhà ở và chợ du lịch Mộc Châu của Công ty Vườn thời đại; (5) Nhà máy chế biến rau quả DOVECO Sơn La của Công ty Đồng Giao; (6) Dự án Nhà máy điện gió Hataco Bắc yên do Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật và Phát triển nguồn nhân lực HATACO Việt Nam; (7) Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu...

                 

Trong sáu tháng đầu năm, đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh được ổn định; các cấp, các ngành, các địa phương đã chủ động nguồn kinh phí, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, xã hội; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Triển khai rà soát, lập danh sách đối với 03 nhóm đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng và đối tượng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19: Tính đến ngày 30/5/2020, đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 361.614 người, kinh phí thực hiện 294,502 tỷ đồng; đã hoàn thành chi trả 47,436 tỷ đồng cho 32.267 đối tượng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến 30/6/2020 giảm xuống còn 21,62%.

                 

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh biên giới được giữ vững (6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 1.607 vụ, việc (giảm 200 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2019), đã điều tra, làm rõ 1.527/1.607 vụ (đạt 95,02%); lập hồ sơ xử lý 2.241 đối tượng (giảm 492 đối tượng). thực hiện tốt việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; đến nay, đã bố trí đủ 197/197 xã có công an chính quy. 

                 

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt các đề án về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đã triển khai thực hiện 23/24 đề án (trong đó 6 tháng đầu năm đã cho chủ trương và triển khai 01 đề án).

                 

Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội tại 4.203/4.203 (đạt 100%) chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 595/595 chi bộ, đảng bộ cơ sở (trong đó có 56/355 Đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội); kết quả bầu cử nhân sự tại các chi, đảng bộ cơ sở nhìn chung cơ bản theo đề án phê duyệt. Thực hiện duyệt hồ sơ đại hội cho 15/17 đảng bộ trực thuộc và chỉ đạo tổ chức đại hội thành công 3/17 đảng bộ; chỉ đạo huyện Sông Mã chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ huyện bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội (dự kiến hoàn thành đại hội cấp huyện trước 10/8/2020). Tỉnh đã đăng ký thời gian báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương cho ý kiến vào hồ sơ đại hội đợt 1 từ ngày 15-31/7/2020; đã tiến hành quy trình đối với nhân sự tái cử (ngày 03/7 sẽ bị tiến hành quy trình đối với các đồng chí tham gia lần đầu cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025); đã hoàn chỉnh văn kiện xin ý kiến Ban Chấp hành tham gia trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt. Cùng với chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2020, tỉnh cũng đang tập trung triển khai công tác lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị.

                 

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

                 

Để chuẩn bị cho kỳ họp này, thực hiện quy chế làm việc, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến theo thẩm quyền đối với một số nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công và một số cơ chế, chính sách trước khi Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh.

                 

Những nội dụng được đưa ra thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp này là những nội dung rất quan trọng; trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; tập trung xác định các nhiệm vụ giải, pháp có tính khả thi, tạo bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2020. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 còn diễn biến phúc tạp. Thường trực tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh cần quan tâm triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

                 

Một là, Quán triệt triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 theo Kết luận số 77- KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

                 

Tập trung khắc phục những khó khăn, giải quyết một số tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm như: tốc độ tăng trưởng không đạt theo kịch bản tăng trưởng đề ra; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản chịu ảnh hưởng, thiệt hại bởi điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh; thu ngân sách trên địa bàn không đạt tiến độ dự toán HĐND, UBND tỉnh giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 (bằng 93% so với cùng kỳ năm trước; nguyên nhân do dịch bệnh COVID; sản lượng điện giảm 4.937 triệu Kwh => thuế giảm 345 tỷ; Thuế bảo vệ môi trường đối xăng dầu giảm 6 triệu lít => thuế giảm 14 tỷ; Thu tiền sử dụng đất mới đạt 23,74% dự toán; Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định 41/NĐ-CP khoảng 85 tỷ/303 doanh nghiệp); đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn; tình hình tệ nạn xã hội, tội phạm nhất là tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp…

                 

Hai là, Tập trung thảo luận thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt cần quan tâm thảo luận thống nhất giải pháp thực hiện nghiêm túc việc “Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của tỉnh và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết” theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ để cân đối đủ nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. 

                 

Ba là, Phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận và quyết định các cơ chế, chính sách trình tại kỳ họp để đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền, sát thực tiễn, có tỉnh khả thi, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành... tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo.

                 

Bốn là, Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, lựa chọn hình thức chất vấn phù hợp; tập trung thảo luận, quyết định chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

                 

Năm là, thực hiện tốt công tác bầu cử các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo quy định.

                 

Sau Kỳ họp này, Ban Thường vụ tỉnh ủy đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt nội dung để trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến về Kết quả rà soát và đề xuất việc ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh; Công tác tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Đề án bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và chủ động phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua để các nghị quyết sớm được thực thi đi vào cuộc sống.

                 

Với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh. Tôi tin tưởng các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tổ chức thành công Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

                 

Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

                 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Tìm kiếm theo ngày