Phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

Xác định rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng để đưa ra các giải pháp khắc phục, Đảng bộ xã Mường Chiên (Quỳnh Nhai) luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

 

 

Nhân dân xã Mường Chiên (Quỳnh Nhai) trồng cây ăn quả trên đất dốc.

                 

Đảng bộ xã Mường Chiên có 3 chi bộ, với 134 đảng viên, những năm qua, xác định rõ những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, đó là: Chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ chưa cao; công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc chưa thường xuyên, dẫn đến một số đảng viên bị thi hành kỷ luật do vi phạm quy định Điều lệ Đảng; hiệu quả một số phong trào thi đua, cuộc vận động còn hạn chế; sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức đoàn thể có lúc thiếu đồng bộ...

                 

Để khắc phục những hạn chế trên, Đảng bộ xã đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của cấp trên cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong việc cụ thể hóa nghị quyết vào thực tế cuộc sống. Cùng với đó, các chi bộ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và trong các hoạt động, các phong trào ở địa phương. Đồng thời, lựa chọn những nội dung đột phá làm theo Bác gắn với chuyên đề của từng năm và sát với tình hình thực tế ở cơ sở. Trong đó, tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm nâng cao mức sống cho người dân; giải quyết những tranh chấp, vướng mắc ở cơ sở, tạo  thuận lợi cho nhân dân yên tâm phát triển kinh tế.

                 

Trong hoạt động, Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phân công các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên phụ trách từng công việc cụ thể, trên cơ sở phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm (2015-2020), đã chọn cử 18 cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách và cán bộ nguồn đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện luân chuyển cán bộ chủ chốt, gồm: Bí thư Đảng ủy xã, chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã; kiện toàn chức danh chủ tịch HĐND, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Qua phân loại hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% cấp ủy viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (3 năm: 2015, 2016, 2017, đạt trong sạch vững mạnh).

                 

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm đối với các chi bộ trực thuộc và đảng viên. Trong 5 năm, Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra 100% chi bộ trực thuộc, kiểm tra 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua đó đã chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng để các chi bộ xây dựng kế hoạch khắc phục, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở.

                 

Song song với công tác xây dựng đảng, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng diện tích mặt hồ thủy điện Sơn La để phát triển nghề nuôi cá lồng và đánh bắt thủy sản, với 84 lồng cá; sản lượng nuôi trồng và đánh bắt đạt 40 tấn/năm. Đầu tư phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa, với trên 2.500 con gia súc và gần 10.000 con gia cầm. Chuyển đổi trồng 34 ha đất nương trồng ngô, sắn sang trồng cây ăn quả... Một số hộ dân liên kết thành lập hợp tác xã du lịch cộng đồng, phục vụ khách du lịch đến trải nghiệm tắm suối khoáng, thưởng thức ẩm thực dân tộc...; góp phần nâng thu nhập bình quân lên 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn 7,7%.

                 

Thời gian tới, Đảng bộ xã Mường Chiên tiếp tục tăng cường công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phấn đấu xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

 

Tìm kiếm theo ngày