Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 07 tháng 08 năm 2019

Năm 2019, cùng với hai xã Mường Sang (Mộc Châu), Chiềng Ban (Mai Sơn), xã Chiềng Cọ (Thành phố) được tỉnh chọn làm điểm thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, xã Chiềng Cọ đang tập trung huy động các nguồn lực, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.Nông dân xã Chiềng Cọ nuôi gia cầm.


Ông Cà Văn Danh, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Chiềng Cọ được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Cấp ủy, chính quyền xã xác định “đạt chuẩn” không có nghĩa là dừng lại, nên tiếp tục chỉ đạo các bản phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Được tỉnh chọn làm thí điểm thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu quan điểm, mục tiêu, nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao, chủ động thực hiện lồng ghép nguồn hỗ trợ từ các chương trình, chính sách để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng  nông thôn mới nâng cao.


Qua thực hiện rà soát các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh giai đoạn 2018-2020, xã có 10/17 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có tỉ lệ đạt và vượt. Trong đó, thu nhập bình quân đạt 32,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 1,8%; tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 90%; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định là 90,7%; tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được công nhận cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia đạt 85%... Hiện, còn các tiêu chí chưa đạt, đó là: giao thông, cảnh quan - môi trường và an toàn thực phẩm, hình thức tổ chức sản xuất, điểm thông tin khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa và tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Với những tiêu chí chưa đạt, xã đang đề ra các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn. Đối với các tiêu chí “mềm” như y tế (tỷ lệ người dân tham gia BHYT mới đạt 85% trong khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải từ 95% trở lên), môi trường (bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu gom đạt tỷ lệ thấp) đây là những tiêu chí khó, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò rất lớn từ phía nhân dân. Được biết, xã cũng đã đặt các bể chứa dành riêng cho rác thải là bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở các cánh đồng; tổ chức các cuộc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức và chấp hành việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định. Xã cũng sẽ đưa nội dung này vào hương ước, quy ước của các bản để quản lý, ai vi phạm sẽ không đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đối với tiêu chí y tế, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT, từ đó, tích cực tham gia BHYT.


Với các tiêu chí chưa đạt còn lại, chủ yếu cần huy động các nguồn vốn lớn, xã Chiềng Cọ tiếp tục huy động đóng góp của nhân dân, thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước xây dựng sân thể thao bản Hôm, xây dựng nhà văn hóa bản Ngoại và hoàn thiện các thiết chế văn hóa của nhà văn hóa xã, bản. Với tiêu chí giao thông, xã cũng đã trình danh mục, được Thành phố phê duyệt 5 tỷ đồng trong năm 2019 để đầu tư xây dựng 2 km đường liên xã từ bản Ngoại đến bản Muổi Nọi, xã Muổi Nọi (Thuận Châu); 3 km đường liên bản Bôm Huốt, bản Hôm và 3 km đường kênh mương nội đồng... Đối với hình thức tổ chức sản xuất, xã đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố thành lập HTX nông nghiệp bản Ngoại tham gia mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực của xã là mận, cam, quýt. Ngoài ra, xã kiến nghị với Phòng Lao động - Thương binh xã hội, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố tổ chức tập huấn, đào tạo giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhằm nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên lên 85%... Cùng với đó, xã tuyên truyền, vận động nhân dân khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương về đất đai, khí hậu và cảnh quan thiên nhiên, xây dựng phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại bản Hùn, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần bảo tồn, phát huy nét văn hóa truyền thống độc đáo của địa phương.


Chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo nên diện mạo xã Chiềng Cọ đổi thay rõ rệt, kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày một hoàn thiện, cảnh quan môi trường xanh -sạch - đẹp, đời sống vật chất tinh thần của bà con ngày một nâng lên, người dân thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập. Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của nhân dân, hy vọng xã Chiềng Cọ sẽ hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đã đề ra.


Tìm kiếm theo ngày