Phấn đấu thu mua 130.000 tấn sắn nguyên liệu cho nông dân

Ngày 17 tháng 03 năm 2020

Vụ sản xuất năm nay, Nhà máy tinh bột sắn Sơn La phấn đấu thu mua 130.000 tấn sắn nguyên liệu cho bà con nông dân trong tỉnh, sản xuất 35.000 tấn tinh bột sắn thành phẩm.


 

Ca sản xuất của công nhân Nhà máy tinh bột sắn Sơn La.

 

Tuy nhiên, do sản phẩm của Nhà máy chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, từ đầu năm đến nay ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, toàn bộ sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được. Hiện nay, Nhà máy đã chủ động xây dựng thêm kho chứa; đồng thời, tập trung duy trì sản xuất để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và bảo đảm việc làm cho công nhân.

Tìm kiếm theo ngày