Nông dân xã Chiềng Sơn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

Chiềng Sơn là xã biên giới của huyện Mộc Châu, những năm qua, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

                                       


Mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc của hội viên nông dân tiểu khu 4, xã Chiềng Sơn.

             

Đến thăm Chi hội Nông dân bản Hương Sơn, chúng tôi cảm nhận rõ phong trào thi đua sản xuất của các hội viên ở đây đang phát triển rộng khắp với nhiều mô hình kinh tế đa dạng, như nuôi lợn trang trại kết hợp trồng cây ăn quả, trồng chè... đang phát huy hiệu quả và cho thu nhập ổn định. Anh Lường Văn Tôn, Chi hội trưởng chi hội nông dân bản Hương Sơn cho biết: Chi hội luôn chú trọng phát động phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” tới tất cả hội viên và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, số hộ SXKD giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước. Hiện, 96 hộ hội viên của chi hội không hộ nào thuộc diện hộ nghèo, nhiều hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện với các mô hình kinh tế tổng hợp, thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm.

             

Để giúp hội viên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, Hội Nông dân xã Chiềng Sơn đã chủ động khai thác các nguồn vốn cho nông dân vay. Toàn xã có 6 tổ, 237 hộ vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện với số tiền hơn 6 tỷ 719 triệu đồng; 4 tổ, 44 hộ vay vốn của Ngân hàng nông nghiệp & PTNT huyện với số tiền hơn 5 tỷ 259 triệu đồng. Hội Nông dân xã cũng chủ động phối kết hợp với các ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, các công ty, doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân phát huy nội lực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, nâng cao hệ số sử dụng đất, sản xuất hàng hóa theo hướng thị trường, phát triển ngành nghề, dịch vụ, tích cực đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xây dựng 11 mô hình tiêu biểu theo quy mô vườn đẹp, mô hình hiệu quả, như: Mô hình trồng cam của gia đình anh Phạm Văn Chinh tiểu khu 7 và anh Nguyễn Văn Thủy tiểu khu 3; mô hình trồng bưởi da xanh của gia đình anh Phạm Văn Bình tiểu khu 3/2; mô hình trồng 5 ha chanh leo của HTX Hoàng Sơn; mô hình trồng mận hậu của gia đình anh Phạm Văn Trị, tiểu khu 3/2; mô hình trồng xoài của gia đình anh Nguyễn Văn Nhân tiểu khu 5; mô hình trồng thanh long của gia đình anh Nguyễn Văn Quảng tiểu khu 7; 4 mô hình nuôi lợn theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ đảm bảo VSMT và ATTP của gia đình chị Đỗ Thị Trang, tiểu khu 3/2; chị Trần Thị Diệp, bản Co Phương; anh Phan Văn Sáu, bản Hương Sơn; anh Lường Văn Trung, tiểu khu 3... và nhiều mô hình khác. Hiện, toàn xã có 179 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi cấp xã, 81 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi cấp huyện, 48 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi cấp tỉnh. Thu nhập bình quân đạt hơn 29 triệu đồng/người/ năm; thu nhập bình quân trên 1 ha canh tác đạt trên 47 triệu đồng/năm.

             

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã còn tích cực vận động cán bộ, hội viên phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, tương trợ nhau trong sản xuất và đời sống, giúp đỡ hội viên nghèo, hội viên neo đơn về kinh nghiệm sản xuất, giống, vốn, ngày công lao động, phương thức quản lý, kinh doanh... Nhờ đó, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống, vật chất và tinh thần của các hộ dân trong xã. Hệ thống giao thông được nâng cấp, mở rộng; nhiều bản, tiểu khu đã huy động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công xây dựng đường liên xóm, liên thôn, giao thông nội đồng, cầu treo. Đặc biệt, có nhiều hộ bỏ vốn làm đường nội đồng để chuyên chở vật tư, sản phẩm nông nghiệp phục vụ nông dân giảm bớt sức lao động, tăng hiệu quả kinh tế, giảm giá thành sản phẩm, cải thiện đời sống và sinh hoạt.

             

Anh Vũ Đức Quang, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho biết: Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và xóa đói, giảm nghèo. Vận động hội viên, nông dân phát huy nội lực, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, triển khai dồn điền đổi thửa, nâng cao chất lượng, giá trị của sản phẩm. Xây dựng và bảo vệ thương hiệu, bảo vệ môi trường, canh tác theo hướng bền vững. Phấn đấu hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp tăng 15%/năm; nâng thu nhập khẩu trong hộ SXKD giỏi đạt bình quân 1,5 triệu đồng/người/tháng.

             

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội Nông dân xã Chiềng Sơn đã và đang được triển khai sâu rộng. Các hộ nông dân hăng hái thi đua chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày