Nông dân Sông Mã góp sức xây dựng nông thôn mới

Ngày 31 tháng 07 năm 2020

Những năm qua, cùng với làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Sông Mã thường xuyên phát động các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân.Nông dân xã Yên Hưng (Sông Mã) phát triển nuôi bò sinh sản.


Bà Lò Thị Nhương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Toàn huyện có hơn 17.000 hội viên nông dân sinh hoạt ở 411 chi hội. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường tư vấn, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình trang trại, phát triển nông nghiệp bền vững; vận động hội viên, nông dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động xây dựng các công trình phục vụ đời sống và sản xuất.


Bên cạnh đó, nhằm giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, các cấp hội đã nhận ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Sông Mã cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay, các cấp hội đã nhận ủy thác trên 120 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 3.700 hội viên vay vốn thông qua 124 tổ tiết kiệm vay vốn. Từ năm 2017 đến nay, Hội đã giải ngân gần 5,2 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ “Hỗ trợ nông dân” hỗ trợ trên 100 hộ hội viên vay thực hiện 16 dự án, chủ yếu là chăn nuôi bò sinh sản, cải tạo vườn tạp. Ngoài ra, Hội còn tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giới thiệu, hỗ trợ các hộ xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước; hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị, sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap. Bên cạnh đó, các cấp Hội chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng trên 500 tấn vật tư nông nghiệp theo hình thức trả chậm, tạo điều kiện giúp hội viên tháo gỡ khó khăn trong sản xuất. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện tuyên truyền, hướng dẫn các HTX sản xuất theo chuỗi liên kết từ sản xuất cung ứng, tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn.


Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần tích cực làm thay đổi cơ cấu kinh tế ở vùng nông thôn. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng hàng hóa tập trung, người dân tích cực thâm canh tăng vụ đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Riêng năm 2019, toàn huyện có gần 5.570 hộ đạt tiêu chí hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có gần 1.000 hộ thu nhập từ 200-500 triệu đồng, 70 hộ thu nhập từ 500-1,5 tỷ đồng từ các mô hình VAC, chăn nuôi gia súc, lai ghép cải tạo vườn tạp và sơ chế long nhãn.


Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hằng năm, các cấp hội vận động các hội viên hiến đất và ngày công lao động tham gia duy tu, sửa chữa công trình giao thông, thủy lợi. Tính riêng 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội đã huy động gần 5.000 công lao động duy tu 205 công trình thủy lợi, sửa chữa gần 40 km đường giao thông nông thôn liên bản, nội bản. Vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc; đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Toàn huyện hiện có gần 11.000 hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.


Phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, Hội Nông dân huyện Sông Mã tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; khơi dậy tinh thần tự lực của cán bộ, hội viên, tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tìm kiếm theo ngày