Nông dân Sơn La đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới

Ngày 31 tháng 10 năm 2019

Thực hiện Quyết định của Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức quán triệt nội dung của Chương trình đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Qua đó, các cấp Hội trong tỉnh cụ thể hoá thành các chương trình hành động, gắn nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với các hoạt động Hội và phong trào nông dân phù hợp với thực tiễn địa phương.Mô hình trồng na của gia đình ông Trần Bá Khánh, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn.


Hằng năm, 100% huyện, Thành Hội và cơ sở tổ chức triển khai quán triệt và trên 95% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giúp hội viên nông dân hiểu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm, chủ động hơn trong tham gia thực hiện Chương trình, dần xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hằng năm, trên 120 nghìn hộ nông dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hoá và hơn 50% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 40% bản, tiểu khu đạt tiêu chuẩn văn hoá. Phong trào làm đường giao thông nông thôn được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, đã thi công trên 4.400 tuyến đường, giá trị nhân dân đóng góp đất đai, tài sản trên đất, tiền của, ngày công lao động quy đổi hơn 677,5 tỷ đồng (chiếm 67,8% tổng kinh phí huy động). Cùng với đó, còn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn...


Điểm nổi bật là Hội Nông dân tỉnh đã tập trung phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân tích cực thực hiện các tiêu chí số 10, 11, 12, 13; chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh liên kết với các HTX, tổ hợp tác và doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hóa để nâng cao giá trị sản phẩm; vận động phát triển kinh tế tập thể, toàn tỉnh hiện có 480 HTX và 4 liên hiệp HTX (417 HTX dịch vụ nông nghiệp, 62 HTX thuỷ sản, 3 liên hiệp HTX nông nghiệp, 1 liên hiệp HTX thủy sản), tổng số thành viên lên tới 6.101 người, tổng số lao động 5.500 người. Các HTX phát triển và tập trung xây dựng mô hình có thế mạnh như HTX trồng cây ăn quả; sản xuất rau, củ, quả sạch; trồng hoa công nghệ cao; nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm; chế biến cà phê..., góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giúp dân giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.


Đối với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, các cấp hội đã vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chú trọng phát triển kinh tế hộ, trang trại... Hằng năm, có trên 90 nghìn lượt hộ hội viên đăng ký và trên 26 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hộ nông dân chủ động đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng năng suất, sản lượng, tạo ra các sản phẩm hàng hóa đa dạng. Ngoài ra, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo về kinh nghiệm sản xuất, vốn, vật tư, lương thực, giống... trị giá trên 8,5 tỷ đồng; gần 20 nghìn hộ nghèo được Hội giúp đỡ, trên 15 nghìn hộ thoát nghèo.


Các cấp Hội cũng đã phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan mở 7.530 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đưa công nghệ mới vào sản xuất thu hút 380.200 nông dân tham gia; hỗ trợ xây dựng trên 160 mô hình chăn nuôi, trồng trọt, 30 mô hình chuyển đổi sản xuất, hỗ trợ cho các hộ nông dân giống cây trồng, vật nuôi, vật tư trị giá hơn 300 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến hết tháng 6/2019 có 38.728 hộ nông dân nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn, tổng dư nợ hơn 1 tỷ 200 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, thành lập các tổ vay vốn, đã có 8.755 hộ, 301 tổ vay vốn với tổng dư nợ 773 tỷ 600 triệu đồng; xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 46 tỷ 300 triệu đồng, cho gần 1.400 lượt hộ nông dân vay vốn, xây dựng 182 mô hình phát triển kinh tế theo tổ, nhóm sản xuất, kinh doanh... 


Phong trào thi đua của Hội Nông dân hướng đến thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã làm xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới.


Tìm kiếm theo ngày