Nông dân Mường La tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 19 tháng 05 năm 2020

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hội Nông dân huyện Mường La đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chung tay, góp sức, phát huy nội lực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

 

Mô hình nuôi ong của nông dân xã Mường Bú (Mường La).

 

Ông Lò Văn Giót, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mường La, cho biết: Hội Nông dân huyện hiện có 229 chi hội, với gần 15.000 hội viên. Thời gian qua, Hội đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Bằng nhiều hình thức, tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội, họp bản, hội nghị của xã, phát hành cuốn thông tin công tác hội, phát hành sách, tài liệu cho các cơ sở hội... nội dung tuyên truyền tập trung về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của tỉnh về công tác xây dựng NTM. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện các phần việc, tiêu chí cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội và từng địa bàn. Qua đó, thu hút hội viên tích cực tham gia.

 

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các cấp hội nông dân đã tập trung huy động hội viên tham gia kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng, đổ bê tông đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa bản... Từ năm 2016 đến nay, hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã đóng góp trên 36,7 tỷ đồng, gần 130.000 ngày công lao động, hiến hơn 48.140 m² đất xây dựng hạ tầng cơ sở. Nhờ đó, góp phần xây dựng mới và sửa chữa hơn 250 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài gần 46 km; đào đắp gần 3.000 m³ đất đá tu sửa mương phai thủy lợi, đập, cầu cống; xóa 7 nhà tạm cho hội viên, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng;  xây dựng 16 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường...

 

Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp kiến thức sản xuất cho hội viên; vận động hội viên tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện gần 160 tỷ đồng cho hơn 4.600 lượt hội viên vay. Từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đã có nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tiêu biểu như: Trang trại nuôi lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Khánh (thị trấn Ít Ong), quy mô 3.000 con lợn thịt, mỗi năm xuất chuồng 180 tấn thịt lợn hơi, thu nhập trên 1 tỷ đồng; mô hình nuôi ong của gia đình anh Đặng Tuấn Cường (xã Mường Bú), với trên 400 đàn ong, thu nhập trên 600 triệu đồng/năm; mô hình chăn nuôi gia súc của gia đình anh Cứ A Vạng (xã Chiềng Muôn), với 21 con trâu, bò, 30 con dê và 35 lợn con lợn thịt, mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng... Riêng năm 2019, toàn huyện có gần 1.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

 

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Mường La tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực đóng góp kinh phí, công lao động tham gia xây dựng các công trình phục vụ đời sống, sản xuất; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được.

Tìm kiếm theo ngày