Nông dân Mường Khoa thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Ngày 14 tháng 01 năm 2021

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng ở xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên ngày càng có sức lan tỏa và thu hút nhiều hội viên nông dân tham gia. Từ phong trào, xuất hiện nhiều gương nông dân năng động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

 

 

Mô hình VAC của hội viên nông dân ở bản Pót xã Mường Khoa.

 

Hội Nông dân xã Mường Khoa đã tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến 100% chi hội và cán bộ, hội viên, nông dân giúp hội viên hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa phong trào, quy định tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi để đăng ký, phấn đấu.

 

Hằng năm, Hội Nông dân xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả; tổ chức cho hội viên thăm quan học tập và xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, động viên hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư có trọng điểm, phù hợp với thực tế của hộ gia đình. Nhiều hộ đã chủ động chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện địa hình và khí hậu của địa phương, như: Xoài, nhãn, chuối... với diện tích hơn 450 ha; cắt ghép cải tạo 10.576 cây ăn quả; triển khai các mô hình sản xuất rau sạch, vịt thả suối, lợn đen thả rừng, 2 mô hình vườn cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX Anh Tú ở bản Pót và HTX Dịch vụ nông nghiệp bản Pá Nó.

 

Đồng thời, các cơ sở hội vận động hội viên nông dân phát triển chăn nuôi tăng thêm thu nhập, hiện toàn xã có tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 32.500 con; 17 gia trại hộ gia đình có từ 10 con gia súc trở lên; vận động người dân xây dựng 12 bể biogas để xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, tạo nguồn khí đốt.

 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã còn làm tốt vai trò cầu nối với các ngân hàng, Hội đã tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ trên 5 tỷ đồng cho 176 hộ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản tại bản Pót, bản Phức và bản Chạng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh, với số tiền 900 triệu đồng cho 18 hộ vay. Phối hợp với Hội Nông dân huyện, hỗ trợ gần 60 triệu đồng cho 6 hộ nghèo để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo… Ngoài ra, tận dụng hơn 15,3 ha mặt nước, nhiều hộ dân đã đầu tư nuôi cá lồng với tổng sản lượng nuôi và đánh bắt thủy sản đạt 12,5 tấn/năm. Kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15,9 triệu đồng năm 2015, lên 32 triệu đồng 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,9% năm 2015, xuống còn 6,6% năm 2020…

 

 

Mô hình VAC của hội viên nông dân ở bản Pót xã Mường Khoa.

 

Là một trong những nông dân điển hình trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn xã, gia đình ông Hà Văn Nam, bản Pót, xã Mường Khoa, hiện có 2 ha trồng cây ăn quả, 2,5 ha trồng sắn, 1 ha trồng cỏ, 1.200 m² ao cá và nuôi hơn 20 con trâu bò. Ông Nam chia sẻ: Những năm gần đây, thực hiện chủ trương phát triển cây ăn quả trên đất dốc, tôi đã chuyển đổi diện tích sang trồng cây ăn quả chất lượng cao, hằng năm cho thu hoạch từ 4-5 tấn quả, kết hợp với mô hình VAC qua đó thu nhập của gia đình đạt trên 200 triệu đồng/năm.

 

Ồng Lừ Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương nông dân năng động, sáng tạo, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Giai đoạn 2015-2020 có 117 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 25 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

 

Có thể thấy, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu đã góp phần giúp kinh tế - xã hội ở xã Mường Khoa có bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. 

 

Tìm kiếm theo ngày