Nơi giúp đỡ những người lầm lỡ

Ngày 10 tháng 11 năm 2020

Hơn 200 người nghiện cai nghiện thành công, trên 100 người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng có cuộc sống ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đó là kết quả trong 8 năm triển khai thực hiện mô hình Câu lạc bộ “Cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Chiềng Sơn (Mộc Châu), do lực lượng Công an và Hội Phụ nữ xã chủ trì thực hiện.

 


Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ họp bàn các giải pháp giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.


Chiềng Sơn có 8,25 km đường biên giới giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; có nhiều đường tiểu ngạch từ biên giới vào nội địa. Đây là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy. Năm 2012, trên địa bàn xã có 239 người nghiện ma túy, 202 đối tượng tù tha về, 34 đối tượng tù hưởng án treo, 13 đối tượng cải tạo không giam giữ, hơn 100 người đang chấp hành án phạt tù về các tội liên quan đến ma túy ở các trại giam trên toàn quốc...


Trước tình hình phức tạp về ANTT, Công an và Hội Phụ nữ xã Chiềng Sơn đã phối hợp đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành liên quan thành lập mô hình Câu lạc bộ “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng”, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những người lầm lỡ trên địa bàn phát triển kinh tế, để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người công dân có ích cho xã hội. Câu lạc bộ gồm 50 thành viên, là cán bộ chủ chốt của xã, các bản, tiểu khu, trong đó nòng cốt là Công an và Hội Phụ nữ xã.


Ngay sau khi thành lập, Câu lạc bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là về công tác phòng chống ma túy. 8 năm qua, Câu lạc bộ đã tổ chức tuyên truyền trên 150 cuộc cho hàng chục nghìn lượt người. Lực lượng Công an và Hội Phụ nữ xã còn đến từng gia đình ký giao ước thi đua phòng chống ma túy; vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia phát giác tội phạm và những người nghi nghiện ma túy; làm tốt công tác tư vấn, tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục kết hợp với các biện pháp kiểm tra, sàng lọc để người mắc nghiện ma túy tự nhận và điều trị methadone. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giao cho các nhóm liên gia tự quản về ANTT tham gia quản lý, theo dõi giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; quản lý, giáo dục tại xã hàng trăm đối tượng, nhất là số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư...


Phần lớn những người lầm lỡ sau khi chấp hành xong án phạt tù hoặc cai nghiện tập trung trở về  địa phương đều gặp khó khăn về kinh tế, không có việc làm và thu nhập, rất dễ đi lại con đường cũ. Vì thế, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã giúp đỡ những người lầm lỡ xây dựng nhà mái ấm tình thương, nhà đại đoàn kết; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây, con giống, tiền mặt, giúp họ phát triển kinh tế, vượt qua mặc cảm, vươn lên làm lại cuộc đời.


Trong 8 năm, Câu lạc bộ đã giúp gần 100 lượt người lầm lỡ có hoàn cảnh khó khăn tại xã được vay vốn từ quỹ tiết kiệm của Hội Phụ nữ xã và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng; xây dựng 8 nhà Đại đoàn kết, trị giá 472 triệu đồng; hỗ trợ 430 cây giống, 8 con bò, gần 15 triệu tiền mặt và 512 công lao động làm nhà... Nhờ đó, 353 người từng lầm lỡ đã vươn lên thoát nghèo, trong đó nhiều gia đình có mức sống khá giả. Trong kết quả chung đó, có sự góp sức không nhỏ của Câu lạc bộ “Cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”, giúp những người từng lầm lỡ trở về hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, góp phần đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

 

Minh Phong (CTV)

Tìm kiếm theo ngày