Nỗ lực về đích nông thôn mới

Ngày 01 tháng 12 năm 2020

Năm 2020, tỉnh ta có 8 xã đăng ký về đích nông thôn mới, gồm: Nà Bó (Mai Sơn); Chiềng Ơn (Quỳnh Nhai); Tường Phù, Tân Lang (Phù Yên); Tô Múa, Vân Hồ (Vân Hồ), Tân Lập (Mộc Châu) và Chiềng Khoi (Yên Châu). Đến thời điểm này, các xã đang rà soát các tiêu chí, huy động tối đa nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí còn lại, bảo đảm cán đích đúng kế hoạch.Mô hình nuôi cá lồng của HTX vận tải Hợp Lực, bản Pá Uôn, xã Chiềng Ơn (Quỳnh Nhai).

Ảnh: PV


Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành thành viên phối hợp với UBND các huyện xây dựng phương án và giải pháp hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2016-2020. Lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn mới vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm và các văn bản chỉ đạo, điều hành của ngành. Sở Lao động TB&XH hướng dẫn các xã xây dựng nông thôn mới rà soát hộ nghèo đa chiều, định hướng giải pháp để thực hiện giảm nghèo, đảm bảo đạt tiêu chí hộ nghèo.


Tường Phù là 1 trong 2 xã của huyện Phù Yên đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ông Cầm Việt Thái, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Để “về đích” đúng kế hoạch, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã phân tích, đánh giá cụ thể những thuận lợi, khó khăn và đưa ra giải pháp huy động nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí. Xác định những công trình trọng tâm, trọng điểm, những việc thật sự cần thiết của người dân để thực hiện trước, qua đó tạo niềm tin và khí thế phấn khởi cho người dân, khơi dậy và phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, xã Tường Phù đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. 100% tuyến đường xã, đường từ trung tâm xã đến huyện, đường trục bản, tiểu khu và đường liên bản được bê tông hóa; 100% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% các bản có nhà văn hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng/năm...Đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Gia Phù (Phù Yên).


Cũng là xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020, thời điểm tháng 10/2020, khi đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh đến kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí, xã Chiềng Ơn (Quỳnh Nhai) mới đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Bí thư Đảng ủy xã thông tin: Đối với 2 tiêu chí chưa đạt là trường học và hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, xã tích cực thực hiện nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, huy động tối đa sức người, sức của; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo điều kiện thúc đẩy các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Sau 2 tháng đẩy nhanh tiến độ triển khai, hiện xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.


Để giúp các xã về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh thường xuyên kiểm tra thực tế tại các xã đăng ký, chỉ đạo huyện, xã xây dựng kế hoạch, biện pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Đến nay, 7/8 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020 đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Ban Chỉ đạo các huyện, xã chủ động tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện các phần việc do người dân thực hiện, như chỉnh trang và làm mới nhà ở, vệ sinh đường ngõ bản, tiểu khu, hộ gia đình... Để tạo lực cho các xã hoàn thành các tiêu chí còn lại, nhiều địa phương đã bố trí cơ bản đủ nguồn lực để đầu tư nâng cấp các tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa; huy động nguồn lực từ các tổ chức đoàn thể hỗ trợ nhân dân thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư, vệ sinh môi trường. Cùng với đó, quan tâm chỉ đạo và dành nguồn lực hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao chất lượng các tiêu chí về thu nhập, việc làm, hộ nghèo, tổ chức sản xuất.


Chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2020, các xã đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, từng bước hướng tới thực hiện mô hình nông thôn mới nâng cao.

Tìm kiếm theo ngày