Nỗ lực cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

Ngày 13 tháng 01 năm 2022

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nhằm đo lường, đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh dựa vào sự tham gia của người dân; đánh giá mức độ hài lòng, phản ánh nguyện vọng của nhân dân đối với các cấp chính quyền. Thực hiện tốt chỉ số PAPI cũng là một trong những giải pháp góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân.Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.


Chỉ số PAPI được đánh giá thông qua 8 chỉ số thành phần, gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. 


Bà Cầm Thúy Vân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ,  thông tin: Nâng cao chỉ số PAPI, hướng tới mục tiêu cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp bằng việc ban hành các kế hoạch để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; phê duyệt Đề án “Hỗ trợ cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025”. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đẩy mạnh nâng cao các chỉ số thành phần và chỉ số nội dung thuộc nhóm điểm thấp nhất, trung bình thấp nhằm nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người dân.


Năm 2021, có 4 chỉ số bị giảm hạng ở năm 2020, gồm: Chỉ số công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; cung ứng dịch vụ công; quản trị điện tử. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành tập trung tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu về Chỉ số PAPI; từ đó tạo sự thay đổi nhận thức về hành chính công, tạo được mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền và người dân. MTTQ các cấp chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở địa phương, nhất là công khai, minh bạch, lấy ý kiến góp ý của nhân dân về các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, trao đổi và giải đáp kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động, đời sống của nhân dân.


Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Có có 52% TTHC đã được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phối hợp thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với zalo để cung cấp thông tin giải quyết dịch vụ công trên địa bàn. Năm 2021, đã tiếp nhận, trả kết quả giải quyết trên 741.553 TTHC qua dịch vụ công ích. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm tập trung cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Lĩnh vực xây dựng đã thực hiện rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC; lĩnh vực môi trường giảm từ 10-30%...


Chị Đồng Thị Thu Trang, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) đã thực hiện các bước đăng ký thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y qua mạng và nhận trả kết quả tại nhà mà không phải đến trụ sở cơ quan Nhà nước. Chị Trang chia sẻ: Trước đây, để hoàn thiện một hồ sơ TTHC, người dân phải mất rất nhiều thời gian đi lại. Từ khi có Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các địa phương cùng với việc dịch vụ công trực tuyến, người dân thấy rõ nhất sự thuận tiện, minh bạch trong giải quyết TTHC.


Bên cạnh đó, các đơn vị được phân công phụ trách các chỉ số nội dung đã tích cực triển khai có hiệu quả các tiêu chí được giao. Cụ thể, Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 19 TTHC thuộc chức năng quản lý. Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế góp phần đưa tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt 90%; đẩy mạnh việc sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý khám chữa bệnh thanh toán qua BHYT. Đồng thời, tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn; triển khai phần mềm quản lý y tế cơ sở tới các đơn vị y tế trong toàn tỉnh; triển khai bệnh án điện tử.


Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp. Kết quả, năm 2021 đã tổ chức 200 cuộc đối thoại giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của người dân trên các lĩnh vực. Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, ban thanh tra nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đẩy mạnh xây dựng củng cố chính quyền, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.


Với việc vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương; triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ, giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La năm 2021.

Tìm kiếm theo ngày