Những việc làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Phù Yên

Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những việc làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, của các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện Phù Yên đã lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, những nội dung đột phá đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở và thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

 

 

 

Mô hình trồng cam ở bản Văn Phúc Yên, xã Mường Thải (Phù Yên).

Ảnh: Lò Luận

                 

 Hằng năm, Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và các đảng viên trong huyện đăng ký những việc làm theo Bác sát với nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là những nội dung đột phá. Trong 4 năm qua, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã đăng ký 124 nội dung đột phá, chủ yếu tập trung vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Riêng Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng 16 nội dung đột phá, mỗi nội dung đột phá phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn. Đơn cử như năm 2017,  lựa chọn 7 nội dung đột phá, trong đó có nội dung: “Tập trung thực hiện Quyết định 376-QĐ/HU của Ban Thường vụ huyện ủy ban hành quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao”. Thực hiện nội dung này, Ban Thường vụ huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 7 tổ chức Đảng và 19 đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc kiểm tra, giám sát đối với 69 tổ chức Đảng và 105 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã thi hành kỷ luật đối với 10 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 14 đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng thi hành kỷ luật 26 đảng viên. UBND huyện ra quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Chủ tịch UBND xã Tân Lang, do vi phạm Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Đất đai năm 2013... Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những sai phạm, làm trong sạch tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

                 

Thực hiện nội dung đột phá năm 2017: “Kêu gọi đầu tư, tập trung mọi nguồn lực xây dựng mô hình trồng cây ăn quả có múi, chăn nuôi và phát triển thủy sản”, toàn huyện đã phát triển được 420 ha cây ăn quả có múi. Trong đó, nhiều mô hình trồng cây ăn quả đạt hiệu quả kinh tế cao, như các HTX: Trồng cam Văn Yên; trồng cam Minh Châu; trồng cam Văn Đức... Nhiều hộ gia đình ở xã Mường Cơi, Mường Thải có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ trồng cây ăn quả có múi.

                 

Trong năm 2018, một trong những nội dung đột phá được Ban Thường vụ huyện ủy chọn, đó là: “Mỗi xã, thị trấn phải xây dựng ít nhất 1 mô hình phát triển kinh tế”. Theo đó, 27 xã, thị trấn đăng ký 37 mô hình phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực. Nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, như: Nuôi trồng thủy sản ở xã Bắc Phong, Tường Hạ; trồng cây ăn quả có múi ở xã Mường Thải, Mường Cơi; trồng tỏi ở Tường Phù, Gia Phù; phát triển gạo chất lượng cao ở Huy Tân, Huy Hạ; trồng rau sạch ở Huy Bắc, Huy Hạ..., góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện xuống còn 15,5 % năm 2020.

                 

Trong 2 năm (2018 và 2019), Ban Thường vụ huyện ủy đã liên tiếp lựa chọn nội dung đột phá: “Giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện”. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo giải quyết 2 vụ việc liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Mường Cơi với xã Huy Thượng; xã Kim Bon với xã Bắc Phong. Thành lập tổ công tác rà soát lại quỹ đất; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về đất đai. Đến nay, 2 vụ việc trên đã cơ bản được giải quyết, nhân dân nơi tranh chấp yên tâm canh tác và sử dụng đất lâu dài. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý, giải quyết dứt điểm đối với 78 hộ gia đình vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang giao thông trên tuyến quốc lộ 37 thuộc xã Huy Hạ. Cũng trong năm 2019, cấp ủy các cấp đã giải quyết 251 đơn thư khiếu nại, tố cáo, thuộc các lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, công tác cán bộ và các lĩnh vực khác.

                 

Với nội dung đột phá: “Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, nước sinh hoạt”, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đến hết năm 2020, bình quân mỗi xã trong huyện đạt 14 tiêu chí, trong đó 7 xã đạt chuẩn NTM; 16 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

                 

Có thể nói, thực hiện các nội dung đột phá, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương... Trong năm 2020, Ban Thường vụ huyện ủy Phù Yên tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 nội dung đột phá, với mục tiêu phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân vững bước trên con đường phát triển.

Tìm kiếm theo ngày