Những chuyển biến trong thi hành án dân sự

Ngày 28 tháng 06 năm 2022

Công tác thi hành án dân sự của tỉnh thời gian qua gặp nhiều khó khăn, do đa số người phải thi hành án dân sự không có tài sản, là hộ nghèo, người phải thi hành án dân sự đang chấp hành án phạt tù; số vụ việc thuộc diện không có điều kiện thi hành, tồn đọng, kéo dài còn nhiều... Trước tình hình đó, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp phù hợp, bảo đảm hiệu quả công tác thi hành án dân sự đúng quy định của pháp luật.

                                       


Cán bộ Chi cục THADS huyện Yên Châu xác minh thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

             

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cho biết: Ngay từ đầu năm, Cục đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 cho Chi cục THADS các huyện, thành phố và cho chấp hành viên thuộc Cục. Tổ chức các hội nghị giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công tác; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong các vụ việc thi hành án; thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành trong tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án và miễn giảm thi hành án. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về thi hành án ngay tại phiên tòa, vận động bị cáo hoặc thân nhân thực hiện ngay các nghĩa vụ dân sự Tòa án tuyên trong bản án; chú trọng làm tốt công tác phân loại án để có hướng giải quyết sát với thực tế, tránh án tồn mới, giảm lượng án tồn hằng năm. Bên cạnh đó, duy trì hoạt động hiệu quả bộ phận một cửa tại các cơ quan THADS; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, công tác chuyên môn, nghiệp vụ để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc.

             

Với những giải pháp quyết liệt, phù hợp, nhất là đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng kế hoạch hóa, bảo đảm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm”; chủ động, thường xuyên hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong THADS, bám sát tiến độ, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng tuần, tháng của từng chấp hành viên, của đơn vị... Đến 31/5, ngành THADS tỉnh đã giải quyết xong về việc là 71,33%, đạt 85,9% chỉ tiêu giao; về tiền là 26,63%, đạt 63,2% chỉ tiêu. Một số đơn vị trong tỉnh nỗ lực, tích cực lãnh, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, như Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; Chi cục THADS các huyện Mường La, Sốp Cộp, Mộc Châu và Thành phố.

             

Bà Đỗ Hải Yến, Chi cục Trưởng, Chi cục THADS Thành phố. cho biết: Năm 2022, đơn vị được giao chỉ tiêu 84% về việc và 43% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành, đơn vị đã giao nhiệm vụ cho từng chấp hành viên. Đối với các việc thi hành án có điều kiện thi hành nhưng người phải thi hành án cố tình chây ỳ, kéo dài trì hoãn việc thi hành án, Chi cục chỉ đạo chấp hành viên quyết liệt áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế thi hành án và giao tài sản thành công, giải quyết dứt điểm nhiều việc thi hành án có giá trị lớn. Từ 1/10/2021 đến 29/4/2022, Chi cục THADS Thành phố đều thực hiện vượt chỉ tiêu về việc và về tiền, chiếm tỷ lệ 15,7% về việc; và 25,09% về tiền trong tổng số phải thi hành của toàn tỉnh.

             

Còn tại Chi cục THADS huyện Mường La, năm 2022, đơn vị được giao 84,5% về việc và 43,5% về tiền trong tổng số án có điều kiện thi hành. Ông Vũ Văn Nhương, Chi cục Trưởng, thông tin: Đơn vị chỉ đạo các chấp hành viên tăng cường xác minh, rà soát, phân loại việc có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành. Trong đó, ưu tiên tập trung giải quyết trước các vụ việc có điều kiện thi hành có giá trị lớn, các vụ việc xác định trọng điểm, phức tạp, kéo dài có thể gây xúc trong nhân dân. Chú trọng công tác giáo dục, thuyết phục các đương sự tự nguyện thi hành án, tổ chức cho các bên đương sự thỏa thuận trong thi hành án. Đặc biệt, phối hợp tốt với già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ để vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS huyện giúp UBND cùng cấp, chỉ đạo, giải quyết các vụ việc cưỡng chế phức tạp phải huy động lực lượng, để đảm bảo an toàn, an ninh. Đến nay, Chi cục đã thực hiện về tiền đạt 60,97%, về việc đạt 77% chỉ tiêu được giao.

             

Các cơ quan THADS tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc THADS trọng điểm, phức tạp, kéo dài. Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Tìm kiếm theo ngày