Nhiều kết quả tích cực từ việc học và làm theo Bác ở Sốp Cộp

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác ở huyện biên giới Sốp Cộp đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện; góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

                                       


Mô hình trồng cam sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại xã Mường Và (Sốp Cộp).

             

Đồng chí Quàng Văn Tiêu, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, cho biết: Theo chủ đề học và làm theo Bác từng năm, Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch; lựa chọn và chỉ đạo thực hiện khâu đột phá, nhiệm vụ thường xuyên gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện... Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ chi bộ và sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên...

             

Tìm hiểu được biết, Ban Thường vụ huyện ủy Sốp Cộp đã lựa chọn, đăng ký với Ban Thường vụ tỉnh ủy 21 nội dung đột phá. Toàn huyện có 174 lượt chi bộ, đảng bộ cơ sở, đơn vị, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đăng ký gần 400 phần việc, nội dung trọng tâm cần giải quyết từ cơ sở. Một những nội dung đột phá được Ban Thường vụ huyện ủy Sốp Cộp lựa chọn xuyên suốt và mang lại hiệu quả, đó là “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; trồng cây ăn quả trên đất dốc; cải tạo vườn tạp; xây dựng thương hiệu Nếp tan - Mường Và; phát triển nhân rộng các mô hình, diện tích trồng cam, quýt tại xã Nậm Lạnh, Mường Và”. Từ năm 2017 đến nay, đã xây dựng được mô hình trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tiết kiệm nước, với tổng diện tích 17,4 ha. Hỗ trợ gần 3.000 hộ ghép mắt, cải tạo vườn tạp gần 26.000 cây cây ăn quả. Trồng mới 110 ha cây cam, quýt tại xã Mường Và và Nậm Lạnh, nâng tổng diện tích trồng cam, quýt của hai xã lên hơn 168 ha. Hỗ trợ xây dựng mô hình 18 ha cây cam cho 1 HTX và 1 hộ gia đình; hỗ trợ xây dựng vườn ươm sản xuất cây ăn quả lưu vườn cho 1 HTX nông nghiệp và 1 doanh nghiệp... Toàn huyện trồng mới gần 500 ha cây ăn quả các loại, nâng tổng số diện tích cây ăn quả các loại toàn huyện lên 1.776 ha, sản lượng 1.800 tấn. Đã hoàn thành quy trình đề nghị và được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận “Nếp tan Mường Và - Sốp Cộp” cho sản phẩm gạo nếp tan huyện Sốp Cộp từ năm 2018... Thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, toàn huyện đã sáp nhập giảm 15 cơ quan, đơn vị, 32 biên chế; sáp nhập 41 bản thành 20 bản; giảm 189 người hoạt động không chuyên trách; số kinh phí tiết kiệm được 2,3 tỷ đồng/năm.

             

Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai cuộc vận động “Toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự” tại xã Nậm Lạnh, Mường Lèo, Mường Và; tại bản Cống, bản Nà Khi, xã Mường Lạn. Tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác phòng, chống ma tuý, tác hại của lá ngón, thuốc trừ cỏ, tảo hôn và hôn nhân cận huyết... với trên 1.160 lượt người tham gia; tổ chức tuyên truyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đã thu được 290 khẩu súng các loại. Chỉ đạo tổ chức đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

             

Qua 4 năm triển khai thực hiện, toàn huyện đã có 6 tập thể, 6 cá nhân được Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 36 tập thể, 89 cá nhân được Ban Thường vụ huyện ủy, UBND huyện tặng Giấy khen; nhiều tập thể, cá nhân được các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt được biểu dương đã góp phần tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có tác dụng tích cực, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

             

Từ kết quả trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở huyện Sốp Cộp đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ; việc lựa chọn các nội dung trọng tâm cần giải quyết trong năm của các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã mang lại hiệu quả, thúc đẩy phong trào thi đua của đơn vị, của ngành. Kinh tế của huyện đang chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ rõ nét, an sinh xã hội được đảm bảo, diện mạo đô thị và nông thôn của huyện có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tìm kiếm theo ngày