Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

Ngày 05 tháng 03 năm 2019

Với phương châm hướng về cơ sở, những năm qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình chuyển giao kỹ thuật, định hướng sản xuất cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc phân công các ngành giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh, từ năm 2017 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Chiềng Pha (Thuận Châu).

 

Hội thảo mô hình thâm canh cà phê bền vững tại xã Chiềng Pha (Thuận Châu).


Hiện mạng lưới hệ thống khuyến nông phủ khắp từ tỉnh đến cơ sở xã, bản, tiểu khu. Với mỗi địa bàn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống khuyến nông tổ chức các hoạt động trợ giúp nông dân hiệu quả, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, cũng như trình độ sản xuất của người dân. Tại xã Chiềng Pha, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã rà soát đánh giá hiện trạng sản xuất nông, lâm, nghiệp và đề xuất những giải pháp cần hỗ trợ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phân công cán bộ đến xã tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân trên địa bàn về trồng trọt và chăn nuôi để đưa ra những chính sách và giải pháp hỗ trợ. Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được đổi mới theo phương pháp “lấy học viên làm trung tâm” giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp nhận KHKT và ứng dụng trong thực tiễn sản xuất. Cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên hướng dẫn các hộ tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng đầu tư thâm canh bền vững. Trung tâm đã kiện toàn, duy trì hoạt động câu lạc bộ khuyến nông tại các bản, nhằm đưa các câu lạc bộ khuyến nông thành trung tâm giáo dục cộng đồng, giúp người dân nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chế biến nông lâm sản hay kỹ năng kinh doanh và thị trường. Thường xuyên cung cấp các tài liệu về cây trồng, vật nuôi, các bản tin khuyến nông, bản tin sản xuất thị trường nhằm tuyên truyền nhân rộng các mô hình có hiệu quả, các gương điển hình trong sản xuất nông nghiệp, định hướng sản xuất.


Với sự hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, đã từng bước thay đổi tư duy, cách làm của bà con trên địa bàn theo hướng đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, nghiệp và phát triển nông thôn, dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng, tạo sản phẩm hàng hóa, tăng thu nhập. Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã xây dựng 1 mô hình thâm canh cà phê bền vững với quy mô 5 ha tại bản Hưng Nhân; tổ chức tập huấn kỹ thuật và tổng kết hội thảo cho các hộ tham gia và các hộ vùng lân cận có trồng cà phê trên địa bàn tham quan tìm hiểu. Trung tâm đã hỗ trợ 1.125 kg đạm urê, 2.000 kg phân lân nung chảy, 1.250 kg Kali, 1.125 kg vôi bột, 7.500 kg phân vi sinh, 15 kg thuốc bảo vệ thực vật. Phối hợp với khuyến nông viên xã tổ chức 4 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 174 lượt người về trồng trọt, thủy sản, cách phòng bệnh hại cây trồng, dịch bệnh ở vật nuôi... Hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, phương pháp thụ tinh nhân tạo cho bò cái, phương pháp truyền giống ngoại cho lợn nái, hiện đang được bà con áp dụng và nhân rộng. Phối hợp với khuyến nông xã và Hội Nông dân xã xây dựng nhiều mô hình, như: Trồng ngô nếp tại bản Ngà, ủ phân chuồng bằng chế phẩm EMUNIC tại bản Nà Heo, ghép nhãn chín muộn tại bản Sai... Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến nông còn phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy hỗ trợ xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên xây dựng 1 mô hình “Thâm canh lúa cải tiến SRI” quy mô 1 ha, với 11 hộ tham gia; phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn cho 48 học viên là cán bộ chủ chốt thuộc xã, bản và cán bộ khuyến nông của xã. Các mô hình khuyến nông đã phát huy hiệu quả, được người dân đánh giá cao và nhân rộng, góp phần thúc đẩy thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây trồng, đảm bảo an ninh lương thực và tạo sản phẩm hàng hóa; giúp người dân có định hướng đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. 


Để nâng cao kiến thức sản xuất cho bà con xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nói chung và xã Chiềng Pha nói riêng, thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật sản xuất gắn với xây dựng các mô hình trình diễn trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm, nghiệp và thủy sản, định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường, để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh sản phẩm, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tìm kiếm theo ngày